Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 25 jun 2020 19:22 

Covid-19: Het FAVV stelt geen problemen vast in Belgische slachthuizen


In Duitsland werden de afgelopen weken enkele ernstige besmettingen van het coronavirus vastgesteld bij werknemers van slachthuizen. Op dit moment zijn er geen problemen vastgesteld in Belgische slachthuizen. Het FAVV wenst nogmaals te wijzen op de verantwoordelijkheden van de slachthuizen en de medewerkers.

De Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV) heeft bij het begin van de maatregelen een crisishandboek Corona opgesteld. Hierin beschrijft de sectororganisatie welke regels door de slachthuizen dienen gehandhaafd te worden, o.a. over social distancing. Het slachthuis blijft immers verantwoordelijk voor de eigen mensen, middelen en materialen. In het handboek zijn ook de maatregelen en het overleg met FAVV-medewerkers en dierenartsen opgenomen. Net zoals bij andere collega’s moeten de coronamaatregelen tegenover hen ook worden gerespecteerd.

De bevoegdheid van het FAVV is het bewaken van de voedselveiligheid
De rol van het FAVV in de slachthuizen is om in eerste instantie toezicht te houden op een correct en hygiënisch verloop van de slachtingen. De algemene regel is dat de FAVV-medewerkers maatregelen kunnen eisen indien een slachthuis te weinig medewerkers inzet in de slachtactiviteiten (bijvoorbeeld door ziekte) of wanneer het slachtproces fout loopt. Het slachtritme kan gereduceerd worden tot op een niveau waarbij er terug op een aanvaardbare wijze gewerkt kan worden. Desnoods kunnen de FAVV-medewerkers de slachtingen stopzetten en dit tot de toestand genormaliseerd is.

Het FAVV besteedt extra aandacht aan haar medewerkers bij het naleven van de coronamaatregelen in slachthuizen
Het FAVV heeft meermaals, rechtstreeks en ook via de dierenartsfederaties, gecommuniceerd naar haar dierenartsen belast met opdracht (BMO’s, dat zijn zelfstandige dierenartsen die taken uitvoeren voor het FAVV) in de slachthuizen dat de Corona-maatregelen moeten worden gerespecteerd. Indien BMO’s problemen vaststellen, dienen zij de LCE (lokale controle-eenheden) hiervan op de hoogte te brengen. Bij de opstart van de COVID maatregelen zijn een aantal problemen vastgesteld maar op dat moment ook opgelost. Daaropvolgend hebben de BMO’s geen officiële meldingen gemaakt dat de algemene regels inzake sociale distancing in de slachthuizen niet worden nageleefd. Het FAVV besteedt bovendien tijdens de inspecties door de eigen medewerkers extra aandacht aan het naleven van de hygiënemaatregelen en de coronamaatregelen.

Omstandigheden in Belgische slachthuizen niet te vergelijken met Duitsland
Het huidige probleem in slachthuizen in het buitenland situeert zich niet zozeer in de bedrijven zelf, maar in de manier waarop de transport- en leefomstandigheden (zoals huisvesting) is georganiseerd. FEBEV heeft goede afspraken gemaakt om ook die aspecten te organiseren. De controle hierop valt niet onder de bevoegdheden van het FAVV. Er zijn wel reeds contacten gelegd met de bevoegde autoriteiten en diensten om hen bewust te maken van deze specifieke aandachtspunten.

Samen tegen corona
Het FAVV blijft, net als andere betrokken partijen zoals het FEBEV en de vakbonden en andere overheden, de ontwikkelingen in de slachthuizen nauwgezet opvolgen en er wordt op regelmatige basis overlegd met alle partijen.
Het opvolgen van de coronamaatregelen geldt niet alleen voor slachthuizen maar voor elk bedrijf dat actief is in de voedingssector. Dit om medewerkers optimaal te beschermen tegen het virus en op die manier te garanderen dat er op een correcte, hygiënische en voedselveilige manier kan worden gewerkt.  Nieuwsflash
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
Opbrengsten tarwe 2020 zeer wisselend Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Oppompverbod in heel Vlaams-BrabantLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Klimaat heeft even kordate aanpak nodig als CoronaLees meer
 
 
Ieper legt captatieverbod opLees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Gemeente Glabbeek gaat Corona test van 250 seizoenarbeiders in fruitsector op zich nemenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
slechts 400 liter regen in laatste 3 jaarLees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
GLB opmaak strategisch plan Lees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Corona: Champagneoorlog zoals de patattenoorlogLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Fraude met de ecologiesteunLees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Ammoniakemissie-reductie in rundveestallenLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer
 
 
Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2019 Lees meer
 
 
Herzie de ggo-richtlijnLees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2020Lees meer