Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 27 jun 2020 13:34 

Graslandupdate week 26 : Grasland herstelt zich met mondjesmaat


In onze tweede graslandupdate kan je vaststellen dat ook dit jaar de grasgroei zeer sterk uiteen loopt van perceel tot perceel en bedrijf tot bedrijf. De regen van de afgelopen 2 weken bracht de grasgroei terug op gang en de tweede snede is overal weg. Ook de derde snede zit bij sommigen (nog net niet) in de kuil en op de beregende percelen staat de 4de snede al volop te groeien.

Graslandupdate week 26 : Grasland herstelt zich met mondjesmaat

In onze tweede graslandupdate kan je vaststellen dat ook dit jaar de grasgroei zeer sterk uiteen loopt van perceel tot perceel en bedrijf tot bedrijf.  De regen van de afgelopen 2 weken bracht de grasgroei terug op gang en de tweede snede is overal weg.  Ook de derde snede zit bij sommigen (nog net niet) in de kuil en op de beregende percelen staat de 4de snede al volop te groeien.  
Gelukkig heeft de grasgroei zich na week 21 door de regen herpakt. De groei van de voorbije 2 weken bedroeg gemiddeld 95 kg droge stof per dag.   Alhoewel de graszode zich wat hersteld heeft komt de groeidip van juli er aan.  Maai zeker bij warme temperaturen niet te kort. Rode klaver of rietzwenkgras verdragen absoluut geen korte stoppel. Maai ook raaigras deze periode niet te kort. De hergroei is in juli sowieso al trager, een korte stoppel doet het gras nog langer stil staan.

 

 

Ook voor de voederwaarde heeft de regen deugd gedaan.  De verteerbaarheid en het eiwitgehalte zijn gemiddeld terug beter. Heb je nog een drijfmestgift gepland, dan doe je dit beter nu dan binnen een maand.  Drijfmest geven uitstellen tot halfweg de zomer betekent dat een deel van de stikstof dit jaar niet meer benut kan worden.  Daar waar MAP6 positief was voor gemaaid grasland door een iets hogere N-bemestingsnorm, krijgen derogatiebedrijven opnieuw een verstrenging.  De bedrijfsbenadering geldt niet meer voor derogatiebedrijven en voortaan (vanaf 4 juli) geldt de norm dierlijke stikstof (250 kg N/ha) op perceelsniveau (zie website vlm voor meer info). 
Tot slot geven we nog een blik op het weer. De onweders vallen zeer verspreid, soms zelfs met lokale wateroverlast tot gevolg. Toch blijft regen nog steeds welkom, want er is nog grasgroei in te halen.  En bij deze warme temperaturen helpt neerslag overigens om ammoniakemissie te vermijden.
Ook in West-Vlaanderen worden graspercelen opgevolgd.  Meer hierover lees je in de gelijknamige update van Inagro  Nieuwsflash
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Ardo: "Na 4 jaar droogte zitten we echt met een issue"Lees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
5,75 miljoen euro om in landelijke gebieden op zoek te gaan naar wateroplossingenLees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer