Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 28 sep 2020 12:45 

Tijd om je deelnameverklaring zoogkoeien en vleeskalveren in te dienen


Van 30 september tot en met 15 december 2020 kunnen landbouwers een deelnameverklaring voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren indienen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Voor de overdracht van premierechten voor zoogkoeien en de aanvraag van premierechten voor zoogkoeien uit de reserve is 30 november 2020 de laatste dag.

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Deelnameverklaring

Om deel te nemen aan de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2021, moet de landbouwer ten laatste op 15 december 2020 via het e-loket zijn deelnameverklaring indienen.

Indien de landbouwer dit niet tijdig doet, heeft hij nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9 januari 2021, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag zal echter wel dalen met 1% per werkdag dat hij te laat is. Aanvragen die na 9 januari 2021 worden ingediend, geven dus geen recht op de premie.

Indien er tussen 16 december 2020 en 31 januari 2021 nog een bedrijfsovername wordt doorgevoerd die ten laatste op 1 januari 2021 ingaat, mag de overlater niet vergeten de deelnameverklaring in te dienen uiterlijk op 15 december 2020. Indien de overlater nalaat om tijdig een deelnameverklaring in te dienen, dan zal de overnemer ook geen deelnameverklaring meer kunnen indienen.

Enkel actieve landbouwers die op 1 januari 2021 twintig of meer premierechten hebben, kunnen hun deelname voor 2021 bevestigen.

Overdracht van premierechten voor zoogkoeien

Van 30 september 2020 tot en met 30 november 2020 kunnen premierechten voor zoogkoeien overgedragen worden. Het is de overlater die tijdig een aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien moet indienen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Bij een volledige bedrijfsovername kunnen de premierechten gedurende het hele kalenderjaar overgedragen worden, maar beide partijen moeten zich ervan bewust zijn dat de premierechten pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar op naam van de overnemer komen te staan. De overlater zal de premiebetaling voor het lopende kalenderjaar ontvangen, maar het is de overnemer die aan de premievoorwaarden moet voldoen vanaf het moment van de bedrijfsovername.

Overdrachten van premierechten bij een volledige bedrijfsovername worden dus geregeld via het formulier “Melding van een volledige bedrijfsovername” of via het e-loket (van 30 september 2020 tot en met 30 november 2020).

Premierechten voor zoogkoeien uit de reserve

Van 30 september tot en met 30 november 2020 kunnen landbouwers een aanvraag voor premierechten voor zoogkoeien uit de reserve indienen via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Als jonge starter heeft de landbouwer twee jaar de tijd om de 15 premierechten eenmalig aan te vragen, dus in november 2020 of 2021.

De voorwaarden voor het overdragen van rechten, het aanvragen van rechten uit de reserve en het verkrijgen van de premie staan vermeld op de website www.vlaanderen.be/landbouw/zoogkoeienpremie.

Premie voor de productie van vleeskalveren

Vanaf 30 september 2020 tot en met 15 december 2020 kunnen landbouwers hun deelname voor 2021 bevestigen via het e-loket bij “Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2021” (www.landbouwvlaanderen.be). Deze deelname is noodzakelijk om voor de campagne 2021 de premie te kunnen ontvangen.

Indien de landbouwer zijn deelname niet tijdig doet, heeft hij nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9 januari 2021, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag daalt echter met 1% per werkdag dat hij te laat is. Aanvragen die na 9 januari 2021 worden ingediend, geven dus geen recht op de premie.

Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2021 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling.

Bij een volledige bedrijfsovername gedurende de campagne moet de overnemer van het bedrijf nog een deelnameverklaring indienen op het e-loket om in aanmerking te komen voor de premie van die campagne.

De voorwaarden voor het verkrijgen van de premie staan vermeld op de website www.vlaanderen.be/landbouw/kalverpremie.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer