Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 01 okt 2020 11:52 

Nieuwe federale regering: ministers


De bevoegdheidsverdeling voor de regering-De Croo is rond. De nieuwe federale ploeg krijgt een premier, veertien ministers en vijf staatssecretarissen. Een overzicht van de (nieuwe) gezichten:

Liberaal

De Vlaamse liberalen van Open Vld halen boven op het premierschap voor Alexander De Croo nog een stevige bevoegdheid binnen: die van minister van Justitie. Dat wordt Vincent Van Quickenborne. Hij wordt ook vicepremier. De liberalen krijgen ook een staatssecretaris voor Begroting. Die post gaat naar de bij het grote publiek onbekende Eva De Bleeker. Open Vld zal ook de voorzitter van de Senaat aanduiden, die is nog niet bekend.

Afscheidnemend premier Sophie Wilmès (MR) mag zich zoals verwacht opmaken voor Buitenlandse Zaken. Een positie waarin ze haar partijgenoten Charles Michel en Didier Reynders geregeld tegen het lijf zal lopen en waarmee ze uit het vaarwater van de ambitieuze partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez blijft. David Clarinval krijgt de portefeuille Landbouw en Middenstand. Het staatssecretariaat voor Digitalisering gaat naar Mathieu Michel, broer en zoon van.

Socialist

De grootste politieke familie van de coalitie, de socialisten, haalt vooral de ‘eigen’ sociale departementen binnen. Sp.a claimt Gezondheidszorg en Sociale Zaken en trekt ook Ontwikkelingssamenwerking naar zich toe.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau beloofde “een of meerdere niet-politici” aan te stellen als minister. Het wordt “een bom”, zei hij. Die bom blijkt Frank Vandenbroucke te zijn, die na elf jaar zijn rentree maakt in de Wetstraat. In 2009 werd hij geslachtofferd door toenmalig voorzitter Caroline Gennez bij de samenstelling van de nieuwe Vlaamse regering. Nu wordt hij minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Meryame Kitir krijgt Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid.

PS krijgt een nieuwe staatssecretaris: Relance. Die post gaat naar Thomas Dermine, de relatief jonge baas van de gerenommeerde studiedienst van de Franstalige socialisten. Hij werd vorig jaar nog uitgeroepen tot ‘Waal van het jaar’. Ook Werk, Economie, Pensioenen en Defensie komen bij PS terecht. Pierre-Yves Dermagne wordt vicepremier en minister van Werk en Economie. Ludivine Dedonder krijgt Defensie en Karine Lalieux Pensioenen. Het voorzitterschap van de Kamer gaat dan weer naar Eliane Tillieux.

CD&V

Bij CD&V wordt de jonge Sammy Mahdi staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Hij moet in Vlaams-Brabant het stokje overnemen van minister Koen Geens. 

Ook Binnenlandse Zaken en Financiën, twee topdepartementen, zijn voor de Vlaamse christendemocraten. Voor Binnenlandse Zaken werd een verrassing uit de hoed getoverd: Annelies Verlinden, een zakenadvocate uit Schoten. Financiën gaat naar Vincent Van Peteghem, de burgemeester van De Pinte. Hij heeft een doctoraat in de economische wetenschappen. Van Peteghem wordt ook vicepremier.

CD&V mag ook een ondervoorzitter aanduiden voor de Europese Investeringsbank. Die post was al tweeënhalf jaar vacant. Normaal wordt dit Kris Peeters.

Groen

De groenen gaan, niet verrassend, aan de haal met bevoegdheden waarmee ze kunnen wegen op hun core business klimaat en ecologie. Groen levert de minister voor Energie. Dat wordt Tinne Van der Straeten. Zij heeft een achtergrond als advocate gespecialiseerd in energierecht en moet de kernuitstap in goede banen leiden. Bronnen in de partij lieten al eerder verstaan dat zij de belangrijkste kandidaat zou zijn voor die portefeuille. 

Ook de departementen Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken gaan naar Groen. Daarvoor wordt Europarlementslid Petra De Sutter bevoegd. De Sutter wordt ook vicepremier.

De collega’s van Ecolo claimen Mobiliteit, dat in een pakket met NMBS zit, voor Georges Gilkinet. Hij wordt ook vicepremier. Voormalig covoorzitter Zakia Khattabi wordt de minister voor de Green Deal, die zal waken over de navolging van de klimaatambities. Ten slotte is er voor Ecolo een staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit. Dat wordt Sarah Schlitz.

Wat alvast zeker is: Vivaldi wordt een regering met veel nieuwe gezichten. En veel tijd om leergeld te betalen is er niet. De regering zal meteen vol aan de bak moeten om de coronacrisis te bedwingen.  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer