Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 okt 2020 08:54 

1m-teeltvrije zone


Er valt heel wat te vertellen over de 1-meter teeltvrije zone. Verscherpte controles zorgen ervoor dat het belang van een goed onderhoud en beheer toeneemt. Maar wat is het nut van zo’n 1-meter teeltvrije zone? En hoe pak je het beheer het best aan?

Het nut van de 1-meter teeltvrije zone

De perceelsranden beheren is voor veel landbouwers niet evident. Het kost tijd en vereist ook het nodige materiaal. Nochtans heeft die 1-meter teeltvrije zone enkele belangrijke functies. Enerzijds buffert deze strook de waterloop, waardoor gebruikte producten niet onmiddellijk in de waterloop terechtkomen. Anderzijds voorkomt deze teeltvrije zone ook oevererosie. De begroeiing op de 1-meter teeltvrije zone en talud zorgt er immers voor dat de taluds niet inkalven en de vruchtbare grond dus op de akkers blijft.

Maar om problemen met onkruiden te voorkomen, is een goed beheer noodzakelijk. Gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en bodembewerking uitvoeren zijn niet toegelaten in de 1-meter bemestingsvrije zone.

Hoe kan je de oevers langs waterlopen dan wel onderhouden?
Geen onderhoud is niet aan de orde, omdat de randen dan verruigen met ongewenste onkruid- en struikgroei tot gevolg. Maaien met afvoer is de enige oplossing die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelende vegetatie zonder probleemonkruiden.

De perceelsrand beheren kan al met een heel eenvoudige side-shiftmaaier. Dat kan een klepelmaaier, trommelmaaier of schijvenmaaier zijn. Het maaisel afvoeren is niet verplicht op de 1-meter teeltvrije zone, maar wel wenselijk. Om het maaisel af te voeren zijn er gespecialiseerde maaiers nodig of moet je gebruik maken van een hooikeerder. Bij de gespecialiseerde maaiers kan het maaien en afvoeren in één werkgang gebeuren, terwijl er  bij het gebruik van een hooikeerder twee werkgangen nodig zijn. Bekijk een aantal beschikbare maaiers.


2019-10-03-AM-randenmaaier.PNG

Zelf doen of laten doen?
Of je nu zelf je randen onder handen neemt, of je het werk uitbesteedt aan een loonwerker, dat is een individuele keuze. Maar je houdt best rekening met volgende bedenkingen:

  • Heb je zelf een maaier die je daarvoor kan gebruiken?
  • Heb je de tijd om de perceelsranden te onderhouden?

Bij veel landbouwers zijn tijdsgebrek en de kosten van een machine de voornaamste redenen om de 1-meter teeltvrije zone niet of nauwelijks te beheren. Maar het belang van een goed beheer valt niet te onderschatten. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met een loonwerker uit je buurt die over de juiste machine en de tijd beschikt. Het loont de moeite.  Nieuwsflash
 
Het tongbestand in de Noordzee Lees meer
 
 
Duurzaamheidsmonitor 2020 van MilkBE Lees meer
 
 
Mentale welzijn van landbouwers Lees meer
 
 
H5N5: versterking van de maatregelen ivm "periode van verhoogd risico" Lees meer
 
 
Voorzorgsmaatregelen nav de uitbraak van vogelgriep in Nederland nabij de grens Lees meer
 
 
Schade door voorbijgangers aan bloemenperceelsrandenLees meer
 
 
KB omtrent verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Groen licht voor overgangsregulering GLB Lees meer
 
 
Hobbykoks die huisbereide gerechten klaarmaken en verkopen via internet: Ja, maar... Lees meer
 
 
Veilig bomen knottenLees meer
 
 
Carrefour verkoopt ‘eerlijk fruit’ van Fairebel Lees meer
 
 
!Erg: landbouwers enige ondernemers die ook buiten de solden met verlies mogen verkopenLees meer
 
 
Stop 'agribashing'Lees meer
 
 
Op weg naar erkenning ramp droogte voorjaar/zomer 2020 ...Lees meer
 
 
Aardappelteelt en klimaatproblematiekLees meer
 
 
Uitbetaling voorschot premies: zoogkoeienhouderij en vergroeningLees meer
 
 
Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard/G-040 A-BLees meer
 
 
Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx Lees meer
 
 
Fraudebestrijding in landbouw en visserij - terugvordering Europese middelenLees meer
 
 
Nertsenhouderijen en COVID-19Lees meer
 
 
ABV: Post-Covid: van Just-in-Time naar Just-in-Case!?Lees meer
 
 
Erkenning rampen 1 juni - 27 juli 2019 Lees meer
 
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar Lees meer