Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jan 2021 08:23 

conformiteitsattest kamerwoningen voor seizoenarbeiders


Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning

Bestanden beschikbaar voor download:
Attesten (700.1 Kb)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.6, § 1, tweede lid;
- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.7, § 1, tweede lid, artikel 3.10, tweede lid, artikel 3.16, derde lid en artikel 3.34, derde lid.
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN en BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. Het conformiteitsattest vermeld in artikel 3.7, § 1, tweede lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt opgesteld aan de hand van de modellen van conformiteitsattesten die bij dit besluit zijn gevoegd als :
1° bijlage 1 voor zelfstandige woningen;
2° bijlage 2 voor kamerwoningen;
3° bijlage 3 voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders.
Art. 2. De burgemeester brengt het agentschap Wonen-Vlaanderen op de hoogte van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen een besluit tot ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring, door:
1° de registratie en het opladen van het conformiteitsattest of het besluit in het Vlaams Loket Woningkwaliteit, afgekort VLOK, als vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 144° van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 als het lokaal bestuur het implementatietraject voor het gebruik van VLOK doorlopen heeft;
2° het aanleveren van een digitale kopie van het ondertekende conformiteitsattest of besluit langs een beveiligde elektronische weg.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
Brussel, 7 december 2020.
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
M. DIEPENDAELE  Nieuwsflash
 
Gematigde verlaging contractprijs aardappelenLees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME): lijst equivalente maatregelen Lees meer
 
 
Evaluatie van de risicoís voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Meelwormen toegelaten voor menselijke consumptie in EU Lees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Vlaamse kost met voedselcoalitie en -veranderaarsLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
325 miljoen euro Europees Brexit fonds voor BelgiŽLees meer
 
 
Schadevergoedingen voor de pelsdierhouders Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over veemarkten in Vlaanderen Lees meer
 
 
VraEuropese verordening die voor onrust zorgt bij de beoefenaars van de duivensportLees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽLees meer
 
 
POC: Vrije aardappelen (meeleveraardappelen) niet meer automatisch meeleverenLees meer
 
 
Virtuele uitreiking van de Michelin-sterren Lees meer
 
 
conformiteitsattest kamerwoningen voor seizoenarbeidersLees meer
 
 
Ook biologisch afbreekbare landbouwfolies vervuilen de bodemLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer
 
 
Parlementaire vraag over de verlenging van de krokusvakantie Lees meer