Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2021 12:59 

Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2021


De uiterste indieningsdatum voor de campagne 2021 is vrijdag 30 april. Dit is ook de uiterste indieningsdatum voor de subsidieaanvraag voor de brede weersverzekering. Het Departement Landbouw en Visserij herinnert daarom graag aan deze uiterste indieningsdatum en raadt aan tijdig te starten met invullen van de verzamelaanvraag, zodat de buitendiensten gecontacteerd kunnen worden indien hulp nodig is.

Is de verzamelaanvraag reeds ingediend?

Landbouwers van wie de verzamelaanvraag al is ingediend op het e-loket, hebben een bevestigingse-mail ontvangen op het opgegeven e-mailadres. Ook op het e-loket (tegel ‘verzamelaanvraag’) kunnen de landbouwers de status van de verzamelaanvraag nakijken. Het is belangrijk dit bij twijfel te controleren.

Nog niet ingediend?

Als de landbouwer nog geen verzamelaanvraag heeft ingediend, moet dit ten laatste op 30 april gebeuren op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be om geen steun te verliezen als gevolg van de laattijdige indiening. Dient de landbouwer zijn verzamelaanvraag voor het eerst in na 30 april, wordt er per werkdag 1% van de steun afgehouden. Indienen van een eerste versie na 25 mei betekent dat er voor het teeltjaar 2021 geen steun meer toegekend kan worden. Een initieel ingediende versie (voor 30 april) kan na 30 april wel nog worden gewijzigd tot en met maandag 31 mei, zonder verlies van steun.

Volmachthouders kunnen op het e-loket gemakkelijk nagaan voor welke klanten het dossier nog niet ingediend is door onder ‘Uitgebreide zoekvelden tonen’ te zoeken naar dossiers op ‘Status’ met de waarden ‘Klaargezet’ en ‘In behandeling’. Er kan ook gezocht worden op ‘laatste behandelaar’ om de eigen dossiers terug te vinden. De ‘laatste behandelaar’ is enkel ingevuld als het dossier in bewerking is of werd ingediend.

Brede weersverzekering

Landbouwers die de premie voor de brede weersverzekering wensen aan te vragen, moeten dit ten laatste op 30 april aangeven in de verzamelaanvraag. Ook moet de naam van de verzekeraar tegen de uiterste indieningsdatum worden opgegeven en is meteen ook bindend. In tegenstelling tot andere wijzigingen die aanvaard worden tot 31 mei, kan de landbouwer na 30 april de naam van de verzekeraar niet meer opgeven of aanpassen, noch een subsidieaanvraag indienen. Als de verzekeraar aangeduid in de verzamelaanvraag niet diegene is waarbij de polis is of zal worden afgesloten, zal er geen subsidie uitgekeerd kunnen worden.

De teelten, oppervlaktes en percelen die verzekerd worden, moeten niet meer apart in de verzamelaanvraag worden opgegeven. Er moet wel overeenstemming zijn tussen de teelt(codes) in de polis en deze opgegeven in de verzamelaanvraag. Kijk dit goed na om geen verlies van subsidie te hebben.

Overnames en betalingsrechten

Indien er nog een volledige bedrijfsovername staat gepland waarbij de overnemer de verzamelaanvraag wil indienen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen. De volledige bedrijfsovername (inclusief de betalingsrechten) moet immers afgerond zijn tegen 30 april.

Om betalingsrechten te activeren, moeten de percelen waarop dit gebeurt op 30 april in gebruik zijn. Overdrachten van betalingsrechten moeten ook uiterlijk op deze datum ingediend zijn, zodat de overnemer deze nog in de huidige campagne kan activeren.

Hulp bij het invullen van de verzamelaanvraag

Landbouwers kunnen steeds een volmacht geven aan een derde persoon of een organisatie om de verzamelaanvraag in te vullen en in te dienen. Deze aanvraag tot volmacht verloopt via het e-loket of een formulier dat landbouwers op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be onder de ‘Help’-tegel kunnen downloaden.

Hou er rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden (bij voorkeur vóór 27 april 2021), zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag nadert.

Landbouwers kunnen ook telefonisch of via e-mail bij hun buitendienst terecht voor hulp bij het indienen. Landbouwers kunnen de contactgegevens van de verschillende buitendiensten raadplegen op www.landbouwvlaanderen.be onder de ‘contact’-tegel. De medewerkers van het departement kunnen de landbouwers via de telefoon op weg helpen wanneer indienen via de computer echt niet lukt.  Nieuwsflash
 
Snelle hergroei op de reeds gemaaide percelen Lees meer
 
 
Biolandbouw in VlaanderenLees meer
 
 
Aan Zuhal DemirLees meer
 
 
Zeewier is 'in'Lees meer
 
 
Droogte treft BelgiŽ hardLees meer
 
 
Droogte 2020: het warmste jaar ooit in EuropaLees meer
 
 
Mogelijke boycot van landbouwproducten uit BraziliŽ door supermarkten Lees meer
 
 
Een geÔntegreerd Vlaams plattelandsbeleid Lees meer
 
 
De toenemende druk op de Vlaamse melkveehoudersLees meer
 
 
Over de nieuwe tijdelijke stikstofregeling Lees meer
 
 
Ongevallen met varkens in veeteeltbedrijven Lees meer
 
 
Omgevingsvergunningen voor grondwaterputten Lees meer
 
 
Digitaal kunstmestregister - Administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Mestfraude - West-Vlaanderen Lees meer
 
 
Quo vadis? Waarheen met onze landbouw? ALees meer
 
 
Lokaal stormweer 13 augustus 2020 - aanvraag erkenning als rampLees meer
 
 
Steeds minder veehouders hebben recht op Ďgespecialiseerde zoogkoeienpremieí Lees meer
 
 
Landbouw: producentenprijzen licht gedaald ten opzichte van maart 2020Lees meer
 
 
Versoepeling preventieve maatregelen tegen vogelgriepLees meer
 
 
Healthy Water for Happy Cows: Welk water drinken uw koeien? Lees meer
 
 
Geplande versoepelingen Corona-maatregelenLees meer
 
 
Coronasteun in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Weerbulletin afgelopen maanden ivm de gewassenLees meer
 
 
Technische keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Aardappelen efficiŽnt bemesten Lees meer
 
 
2020: een bijzonder jaar, ook voor de SALVLees meer
 
 
Week van de Korte Keten 15 tot 23 mei 2021 Lees meer
 
 
Actieplan alternatieve eiwitten vormde voedingsbodem voor Vlaamse eiwitstrategie Lees meer
 
 
Nieuwe digitale encyclopedie biedt een schat aan landbouwinformatie Lees meer
 
 
Vis≠se≠rij≠rap≠port 2020 (VIRA) Lees meer
 
 
Droge zomers en toch een laag nitraatresidu Lees meer