Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 sep 2021 21:26 

Uitrijregeling najaar 2021 - Type 3 meststoffen ook na 1/9 uitgereden


Type 3 meststoffen (effluent, spuistroom en kunstmest) kunnen onder specifieke omstandigheden ook na 1 september uitgereden worden.

Voor wat betreft specifieke teelten andere dan fruit (bijvoorbeeld graszoden en diverse groenten) kunnen er tot 31 oktober type 3 meststoffen aangebracht worden mits verplichte bodemanalyse met bemestingsadvies. Na 1 september geldt er een beperking van 100 kg werkzame N per ha, waarvan maximaal 60 kg Nwerkz/ha in een aaneengesloten periode van 14 dagen. Tevens kan er als afwijking op de algemene uitrijregeling van de type 3 meststoffen maximaal 50 kg Nwerkz/ha worden aangebracht in de periode 16 januari tot 15 februari.

Op fruit kan er na 1 september type 3 meststof met een beperking van 40 kg Nwerkz/ha worden aangebracht.

Als afwijking op de algemene uitrijregeling van type 3 meststoffen, kan er ook na 1 september effluent of spuistroom worden uitgereden wanneer deze een lage N-inhoud kennen. Om hieraan te voldoen moet de N-inhoud lager zijn dan 0.6 kg N/ton. In het kader van de uitrijregeling dient de meststoffenproducent hiervoor een attest aan te vragen bij de VLM. Let wel: de beslissing en kennisgeving gebeurt binnen de 60 dagen. De verleende attesten voor effluent gelden tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar, terwijl de verleende attesten voor spuistroom gelden tot en met 31 juli van het derde volgende kalenderjaar. 

Wanneer de hoofdteelt nog aanwezig is bij de bemesting dan geldt er een beperking van 30 kg N/ha waarvan maximaal 10 kg  minerale N.  Aandachtspunt hierbij is dat ook de minerale N dient geanalyseerd te worden. Deze dosisbeperking omvat de periode 1/9/2021 tot 31/10/2021 plus 16/1/2022 tot 15/2/2022.

Ook na de oogst van de hoofdteelt kan er na 1/9/2021 nog type 3 mest met lage N-inhoud worden toegediend onder volgende voorwaarden: Er dient uiterlijk tegen 31 juli een nateelt of uiterlijk tegen 31 augustus een specifieke teelt ingezaaid te worden. De dosisbeperking bedraagt hier eveneens  30 kg N/ha en 10 kg minerale N. Wanneer de hoofdteelt een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt betreft, kan er eveneens type 3 mest met een lage N-inhoud worden toegediend na 1 september wanneer er binnen de 7 dagen na uitrijden en ten laatste op 15 september een vanggewas wordt ingezaaid. De dosisbeperking is hier analoog.

Het vervoer van vloeibare dierlijke mest naar percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3 dient jaarlijks na 1 augustus te gebeuren door een erkend mestvoerder. Deze verplichting geldt niet als het gaat om een perceel grasland of om een blijvende teelt.

Let op: De gebiedsgerichte maatregelen, zoals het gebruik van AGR-GPS-app, blijven wel nog geldig. Voor meer info zie de website van vlm.

 

 

DEEL DIT BERICHT:

      


  Nieuwsflash
 
Overlegcomitť: mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket en telewerk in strijd tegen herfstgolf Lees meer
 
 
Een nieuwe toekomst voor reststromen of teelten via bio-economie Lees meer
 
 
Vogelgriep in NederlandLees meer
 
 
BelgiŽ liet eind 2020 bijna helft Europese subsidies ongebruiktLees meer
 
 
Melkveehouders kunnen mee het klimaatvraagstuk oplossen Lees meer
 
 
!!Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLIF-steun voor investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw. - oproep 2021Lees meer
 
 
Bedrijfsontwikkeling enkel na bewezen mestverwerkingLees meer
 
 
Graanprijs boven 280 euro/TLees meer
 
 
Nieuwe diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij Lees meer
 
 
6 landen heropenen hun markten voor Belgisch pluimveeLees meer
 
 
Staalname voor nitraatresidu aanvragen? Lees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer