Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 sep 2021 08:25 

SALV adviseert over bufferstroken en waterwetgeving


Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (373.4 Kb) Advies (421.7 Kb)
   
  Advies bufferstroken naast waterlopen
De SALV en de Minaraad werden om advies gevraagd over wenselijke evoluties rond de bufferstroken in relatie tot de veranderingen in de definitie van waterlichamen in het Decreet Integraal Waterbeleid en de wijzigingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De raden kaderen deze vraag in een ecosysteembenadering en herhalen met aandrang hun vraag naar de opmaak van een ex-ante beoordeling. Zij bevelen aan om de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid opdracht te geven om deze beoordeling op te maken en vragen om de maatschappelijke actoren te betrekken bij de belangrijkste mijlpalen in het proces. De SALV en de Minaraad willen hierin een faciliterende rol blijven spelen. In aanloop naar dit proces formuleren zij nu al enkele inhoudelijke krachtlijnen. Zij vragen een objectivering van de kosten en baten uit te voeren. Een SWOT-benadering moet niet alleen de impact en de kosten maar ook de kansen in beeld brengen van de verschillende opties.

Advies wijzigingen waterwetgeving
Vlaanderen moet tijdig werk maken van de omzetting van de Europese Verordening over het hergebruik van water. Dat stellen de Minaraad, de SERV en de SALV in een gezamenlijk advies op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir over diverse wijzigingen in de waterwetgeving. Er is evenwel ook nood aan een grondig debat over de reikwijdte, de gevolgen en de meerwaarde van de voorstellen voor een bredere scope dan die Verordening.
In hetzelfde advies herhalen de raden hun steun voor de informatieplicht en de watertoets. Ze steunen de voorgestelde decreetswijzigingen, mits het onderscheid tussen ‘mogelijk’ en ‘effectief’ overstromingsgevoelig gebied vervangen wordt door het meer gedifferentieerde systeem dat hen werd toegelicht. De raden steunen de ambitie om de kans op overstromingen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ze bevelen aan om een goed uitgewerkte duiding op te zetten bij de wijzigingen, gericht op zowel doelgroepen als het grote publiek. De raden vragen een voorafgaand overleg waarin verdere duiding wordt gegeven bij een aantal keuzes en formuleren enkele aanbevelingen over de bredere doorwerking van deze kaarten. De raden gaan ten slotte in op de implementatie van het Wezer-arrest.

    
 
 


  Nieuwsflash
 
Overlegcomitť: mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket en telewerk in strijd tegen herfstgolf Lees meer
 
 
Een nieuwe toekomst voor reststromen of teelten via bio-economie Lees meer
 
 
Vogelgriep in NederlandLees meer
 
 
BelgiŽ liet eind 2020 bijna helft Europese subsidies ongebruiktLees meer
 
 
Melkveehouders kunnen mee het klimaatvraagstuk oplossen Lees meer
 
 
!!Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLIF-steun voor investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw. - oproep 2021Lees meer
 
 
Bedrijfsontwikkeling enkel na bewezen mestverwerkingLees meer
 
 
Graanprijs boven 280 euro/TLees meer
 
 
Nieuwe diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij Lees meer
 
 
6 landen heropenen hun markten voor Belgisch pluimveeLees meer
 
 
Staalname voor nitraatresidu aanvragen? Lees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer