Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 okt 2021 11:01 

Nitraatresiducampagne 2021: stand van zaken


Duidelijk betere resultaten in 2021
Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling halfweg is, informeren we je graag over de huidige stand van zaken. Na een koud en nat voorjaar bracht 2021 een eerder normale zomer. Dat dat positief was voor de groei en bijhorende stikstofopname blijkt duidelijk uit de eerste resultaten van het nitraatresidu.

We zien de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen ontstaan. Het gemiddelde nitraatresidu is wel beter dan de afgelopen jaren. Vandaag bedraagt ​het gemiddelde nitraatresidu 65 kg nitraat-N/ha ten opzichte van 97 kg nitraat-N/ha in dezelfde periode in 2020 en 107 kg nitraat-N/ha in dezelfde periode in 2019.​

Onderstaande grafiek deelt de geanalyseerde stalen op in vijf categorieën van gemeten nitraatstikstof in kg/ha.

  • Bietengraslandmaïs en wintergranen scoren vrij goed, met het leeuwendeel van de geanalyseerde stalen in de laagste nitraatresiduklasse van 0-70 kg nitraat-N/ha. Maïs doet het duidelijk beter dan de afgelopen jaren. Voorlopig haalt 72% van de stalen een nitraatresidu lager dan 70 kg nitraat-N/ha. In dezelfde periode in 2020 haalde 40% - en in 2019 30% - van de stalen een nitraatresidu lager of gelijk aan 70 kg nitraat-N/ha. 
  • Aardappelen blijven een moeilijke teelt om een goed nitraatresidu te halen. Maar ook in deze teelt zien we een duidelijk dalende trend. Zo had 38% van de geanalyseerde stalen dit jaar een residu lager of gelijk aan 90 kg nitraat-N/ha, ten opzichte van 30% in 2020 en 20% in 2019. Het gemiddelde nitraatresidu in aardappelen lag halfweg de campagne 36 kg nitraat-N/ha lager dan in 2020 en zelfs 71 kg nitraat-N/ha lager dan in 2019. Dat is duidelijk zichtbaar in de sterke daling van het aantal stalen dat in de categorie hoger dan 180 kg N/ha zit.
2021 Tussentijds N-residu  


  Nieuwsflash
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Minister Demir werft 10 extra milieu-inspecteurs aanLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
EP keurt hervormd landbouwbeleid goed Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Bijdrage van de Vlaamse landbouw aan het Klimaatplan van de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Opkomst en aanpak van de Afrikaanse varkenspest Lees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Aanvraag overdracht van premierechten voor zoogkoeien Lees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
Meer aanvragen voor 'niet-productieve investeringssteun' bij VLIFLees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Op reis door de Belgische 'Potato belt'Lees meer
 
 
COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de hardfruitteeltsectorLees meer
 
 
20 jaar Agro ExpertenLees meer
 
 
Vlaamse regering geeft bescherming aan varkenshouders Lees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Uitzondering voor gebruik van neonicotinoïden gerechtvaardigdLees meer
 
 
Eerste ogstraming aardappelen na moeizame oogstLees meer
 
 
Hoe evolueert de toestand van de waterlopen in Vlaanderen? Lees meer
 
 
Het wordt nóg warmer, natter en drogerLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer