Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 26 nov 2021 12:08 

Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid


Over acht jaar moet 30 procent van de Duitse land- en tuinbouw biologisch zijn. Veehouders krijgen de komende jaren te maken met een verplichte certificering. En het wettelijk minimumloon gaat fors omhoog naar 12 euro per uur. Dat zijn enkele punten uit het woensdag in Berlijn vrijgegeven regeerakkoord.

De zogenoemde stoplichtcoalitie van de sociaaldemocratische SPD, Bündnis 90/Die Grünen en de liberale FDP gaat werken met een beknopt regeerakkoord op hoofdlijnen. Dat werd woensdag gepresenteerd door de leiders van de partijen Christian Lindner (SPD), Olaf Scholz (FDP), Annalena Baerbock en Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Het akkoord bevat een landbouwparagraaf met een reeks doelen die de komende jaren bereikt moeten worden, maar hoe dat precies gaat gebeuren, is in de meeste gevallen niet concreet uitgewerkt.

Een ambitieus doel is het opkrikken van het aandeel biologische landbouw naar 30 procent in 2030. De Europese Commissie streeft naar 25 procent in 2030. Nu zijn biologische bedrijven goed voor ongeveer 10 procent van het Duitse landbouwareaal. Om versnelling in de groei te krijgen, gaat in elk geval de omschakelsubsidie omhoog. Tegelijk komt er een ruimer budget voor onderzoek op het gebied van biologische land- en tuinbouw.

De nieuwe coalitie zal het gewasbeschermingsbeleid verder aanscherpen, maar niet zo sterk als Bündnis 90/Die Grünen in hun verkiezingsprogramma had beschreven. Bovendien meldt het akkoord dat de regering wil zorgen voor een betere beschikbaarheid van effectieve middelen, met name voor kleine teelten. Er komt een totaalverbod op het gebruik van glyfosaat dat uiterlijk eind 2023 ingaat.

Voor de veehouderij zal met name de aangekondigde certificering gevolgen hebben. Alle bedrijven krijgen de wettelijke verplichting om zich te registreren en aan nog vast te stellen minimumeisen te voldoen. Daarnaast komt er een herkomstaanduiding, waardoor in de hele keten te achterhalen is van welke boerderij de producten afkomstig zijn.

Over een beperking van dieraantallen of van de grootte van veebedrijven, eveneens een wens van Bündnis 90/Die Grünen, spreekt het regeerakkoord niet. Er staat alleen in dat vergroting van bedrijven 'gericht moet zijn op het beschikbare grondareaal'. Een tamelijk vage formulering belooft de ontwikkeling van een 'door marktdeelnemers gedragen financieel systeem' waaruit veehouders de extra kosten voor verduurzaming vergoed kunnen krijgen.

De inzet van (tijdelijke) arbeid wordt in Duitsland flink duurder door de aangekondigde verhoging van het wettelijk minimumloon. Dat gaat op zo kort mogelijke termijn naar 12 euro per uur. Nu is dat 9,60 euro. Daarna moet een onafhankelijke commissie voorstellen doen voor verdere verhoging in de komende jaren. De concurrentiepositie van bedrijven met veel handmatige arbeid krijgt hiermee een stevige klap.

De eerste reactie van de Duitse DBV is gematigd. Voorzitter Joachim Rukwied toonde zich woensdag vooral verheugd over de snelheid waarmee een regeerakkoord is bereikt, binnen twee maanden na de parlementsverkiezingen. Hij spreekt diplomatiek over 'geweldige uitdagingen' die het nieuwe beleid voor de landbouw in petto heeft.

'Het voornemen om verder te gaan op de weg naar een milieu- en klimaatvriendelijke landbouw met goede economische perspectieven voor de boeren, is te prijzen. Maar dan komt het met name bij de plannen op het gebied van natuur, dierwelzijn en gewasbescherming wel aan op een goede invulling. Een belangrijk doel moet zijn om onze familiebedrijven zekerheden te geven en het omvallen van bedrijven te voorkomen', aldus Rukwied.

 


  Nieuwsflash
 
Bepalingen betreffende de regelgeving over bepaalde landbouwdieren Lees meer
 
 
Overlegcomité keurt coronabarometer goed, code rood vanaf 28/1Lees meer
 
 
Toekomst van Polders en Wateringen Lees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WALLONIE erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Erkenning ramp 'overstromingen 14/5/16 juli 2021' VLAANDERENLees meer
 
 
Asbestprotocol land- en tuinbouwsector een succesLees meer
 
 
Erkenning ramp 'hevige regenval 14/15/16 juli 2021'Lees meer
 
 
Versterking marktpositie landbouwer Lees meer
 
 
Doorstroom vanuit het landbouwonderwijs naar de landbouwsectorLees meer
 
 
Wit-Russische importban op Europese groenten en fruit: gevolgen VlaanderenLees meer
 
 
Stimuleren van 'carbon farming' als onderdeel van het klimaatbeleidLees meer
 
 
Parlementaire vragen over de steun aan de varkenssectorLees meer
 
 
Aanpak van methaan- en ammoniakuitstoot naar Nederlands voorbeeldLees meer
 
 
Arbeidsongevallen in de landbouwsector Lees meer
 
 
Landbouwers krijgen voortaan aanleg van erosiedam volledig terugbetaald Lees meer
 
 
Steun voor vijf voedseltafels Lees meer
 
 
Jachtexamen 2022Lees meer
 
 
3M - PFAS verontreining: landbouwers Zwijndrecht kunnen schade aanvragenLees meer
 
 
Bietenrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Maïsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Administratieve deadlines MestbankLees meer
 
 
Eindrapport projectgroep Landbouw en Visserij en de projectgroep OmgevingLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer