Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 jan 2022 12:55 

Mest- en stikstofproblematiek in Vlaanderen


Zoals jullie weten leggen de mest- en stikstofproblematiek in Vlaanderen een steeds grotere druk op onze Vlaamse landbouwsector.
Deze druk wordt stilaan zo groot dat de beleidscoördinator van de West-Vlaamse Milieufederatie zich recent liet verleiden tot het formuleren van het idee dat in West-Vlaanderen de vrije teeltkeuze verplicht zou moeten ingeperkt worden waarbij veeteeltbedrijven in de toekomst verplicht zouden moeten overschakelen op akkerbouw.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (61.7 Kb) Antwoord (29.8 Kb)

Dergelijke verplichting is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar daar dergelijke extreem ingrijpende overheidsmaatregel werkelijk het laatste greintje autonomie van onze Vlaamse landbouwers dreigt af te nemen en neigt naar het invoeren van een communistisch, collectivistisch landbouwbeleid.
Ik heb dan ook onmiddellijk hierover de Vlaamse minister van landbouw in het Vlaams parlement bevraagd die zich gelukkig aansluit bij het standpunt van onze partij.

Carmen Ryheul
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Kortrijk
Vlaams Belang

 


  Nieuwsflash
 
Circulaire economie: asbest sectorprotocol landbouw Lees meer
 
 
EuroChem in Antwerpse haven hervatLees meer
 
 
Nederlandse Kamer wil uitstel onder water zetten Hedwigepolder vanwege PFASLees meer
 
 
Lachaert wil stikstofakkoord bijsturenLees meer
 
 
Geloven jongeren in een toekomst voor West-Vlaamse landbouw? Lees meer
 
 
L&V ontsluit landbouwgebruikspercelen via DjustConnect Lees meer
 
 
Vraag nu je staalnames voor bijbemesting in aardappelen aan Lees meer
 
 
CD&V en Open VLD verhogen druk rond stikstofakkoordLees meer
 
 
Droogte 2022: waterkoorts ten topLees meer
 
 
Droogte 2022: wateropslag tijdens natte periodes van essentieel belang Lees meer
 
 
2021, een jaar met impact Lees meer
 
 
Noordzee-coalitie slaat handen in mekaar voor verviervoudiging windenergie op zee Lees meer
 
 
Korte ketenLees meer
 
 
Intendant Ventilusproject wil bovengrondse leiding Lees meer
 
 
Beter gewapend tegen waterschaarste en droogte Lees meer
 
 
Update droogte 2022 Lees meer
 
 
Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopenLees meer
 
 
Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer