Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 mei 2022 16:37 

Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopen


Een aantal onbevaarbare beken en rivieren in West-Vlaanderen krijgt een oppompverbod. Gouverneur Carl Decaluwé grijpt in omdat de langdurige droogte voor een te laag waterpeil zorgt. Landbouwers mogen uit de bewuste waterlopen geen water meer oppompen om hun akkers te beregenen.

Concreet gaat het om de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart.  

Sinds 1 april 2022 is er in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.

   

Vanaf morgen komen daar nog tijdelijke onttrekkingsverboden bij voor de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart.

 

Voor de stroomgebieden van de Martjesvaart, Handzamevaart en de Kemmelbeek geldt het verbod wel niet voor het afwaarts traject aan het mondingsgebied van de IJzer.

  Normale situatie niet in zicht

“Na de tweede helft van april viel er amper neerslag”, stelt gouverneur Carl Decaluwé.

 

“De weervoorspellingen sturen aan op warme, zomerse dagen met de kans op beperkte neerslag later deze week. Onvoldoende om naar een normale situatie te evolueren.”

 

“Daarna volgt vermoedelijk een nieuwe droge periode. De verwachting is dat we evolueren naar een uiterst droge situatie met recordwaarden.”

 

Het peil van het Blankaartbekken – een belangrijk gebied voor broedvogels – staat nu al onder de alarmdrempel. “Die moet minstens 2,70 meter zijn, maar bedraagt nu slechts 2,56 meter. Dit is het laagste peil gemeten midden mei van de voorbije vijf jaar, met toch vier droogteperiodes.”

 

Ook in andere waterlopen is die dalende trend vast te stellen. Voor de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek worden de minimumpeilen niet meer gehaald. “De overige zones die onder het onttrekkingsverbod vallen, flirten met de minimumdrempels. De komende dagen duiken die daar zeker onder.”

  Noodzakelijke ingrepen

Gouverneur Decaluwé noemt de tijdelijke onttrekkingsverboden noodzakelijk om de goede ecologische toestand te vrijwaren. “Bij een tekort aan water in combinatie met verminderde waterkwaliteit, treedt er voor de beschermde planten- en diersoorten onherstelbare schade op. Enkel in specifieke situaties zijn beperkte onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.”

 

Het ingestelde verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn. “Het blijft uitkijken naar meer neerslag in de komende periode om verder in het seizoen grotere problemen te vermijden. Duurzaam met het kostbare water omspringen is een must”, klinkt het nog.

  Strengere maatregelen?

Twee weken geleden stelde gouverneur Decaluwé in deze krant nog dat de situatie van dichtbij in de gaten gehouden werd.

 

Toen waren maatregelen nog niet aan de orde, nu is er gene andere keuze. “Hopelijk volgt er snel wat neerslag, anders zullen we strengere regels moeten nemen.”

 

De captatieverboden zijn te raadplegen via deze link en de provinciale website.

 


  Nieuwsflash
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Poetin garandeert Bolsonaro levering kunstmest voor de Braziliaanse landbouw Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel tÚ lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
Regeling reductie van pesticiden Lees meer
 
 
Ergste droogte in ItaliŰ zorgt voor misoogstenLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelma´s, maar minder groenten Lees meer