Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 mei 2022 15:59 

Droogte 2022: wateropslag tijdens natte periodes van essentieel belang


West-Vlaanderen – Heel Vlaanderen wordt op dit moment getroffen door extreme droogte. Bij uitstek de West-Vlaamse provincie is bijzonder kwetsbaar voor droogte. “Volgens klimaatwetenschappers zal er minder regen vallen in de zomerperiode maar net meer in de winter. De enige oplossing is dan om meer plaats te maken voor water, zodat de buffer veel groter wordt, ook in onze provincie,” aldus provincieraadslid Wim Aernoudt.

Deze week nog nam de gouverneur maatregelen in verband met de droogte omwille van de te lage waterpeilen op vele waterlopen. Het overzicht ervan is in de pers verschenen. Het gaat over een beperkt gebied permanent verbod ter hoogte van Oostkamp. Daarnaast een groter gebied van Zedelgem tot Houthulst en verder door tot in Kuurne en Ieper. Deze gebieden kregen een tijdelijk verbod op onttrekken van water uit bepaalde stroomgebieden.

Naar aanleiding van deze communicatie over de nieuwe droogteperiode namen we  een bijzonder interessant rapport van de Gouverneur ter hand.  Dat is “evaluatie droogteperiode West-Vlaanderen 2020“. “Want we zijn op vlak van droogte en bijhorende maatregelen het laatste decennium niet aan ons proefstuk toe. Er wordt geschetst waarom West-Vlaanderen bij uitstek zo gevoelig is voor droogte”, aldus provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel.

“West-Vlaanderen is nog meer dan andere provincies kwetsbaar op vlak van waterbeschikbaarheid. Eén derde van de provincie is poldergebied met een continue dreiging van verzilting. Er is een sterke afhankelijkheid van neerslag en water dat de provincie binnenstroomt. In tijden van droogte hebben we, zeker in het kleine IJzerbekken, al gemerkt dat de aanvoer dreigt stil te vallen. Als landbouwprovincie is West-Vlaanderen toonaangevend in de agrofoodsector, maar het maakt bedrijven ook steeds afhankelijker van oppervlaktewater. En dan is er nog het kusttoerisme met serieuze uitdagingen voor de drinkwaterbevoorrading.”

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Naar aanleiding van dit rapport is het duidelijk dat een scherpe opvolging in West-Vlaanderen zeer belangrijk is voor alle sectoren en ook voor de drinkwatervoorziening van de West-Vlamingen zelf. De Gouverneur bevestigde dat in z’n uitvoerig antwoord. Hij is overtuigd dat de drinkwaterbevoorrading op dit moment onder controle is.”

De gouverneur wees ook op vele inspanningen om het water optimaal te beheren. Ook de verzilting, door de nabijheid van de zee, is in deze een belangrijk element. Hij verwees ook naar de invloed van de klimaatverandering die naar zijn aanvoelen heel erg begint te spelen.
Raadslid Aernoudt wees er in z’n antwoord op dat volgens klimaatwetenschappers er minder regen zal vallen in de zomerperiode maar net meer in de winter. “De enige oplossing is dan om meer plaats te maken voor water zodat de buffer veel groter wordt.” Het is een belangrijke discussie hoe je dat best realiseert op zo natuurlijk mogelijk wijze. Zowel buffering van meer oppervlaktewater als beter aanvullen van grondwater zijn elementen van een oplossing.  De inspanningen die de provincie tot nu deed zijn een aanzet maar eerder een druppel op een hete plaat”, besluit raadslid Aernoudt.

 


  Nieuwsflash
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Poetin garandeert Bolsonaro levering kunstmest voor de Braziliaanse landbouw Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel té lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
Regeling reductie van pesticiden Lees meer
 
 
Ergste droogte in Italië zorgt voor misoogstenLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten Lees meer