Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 jul 2022 10:58 

Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief


De SALV onderschrijft de PAS-doelstelling (Programmatische Aanpak Stikstof) maar plaatst fundamentele kanttekeningen bij de uitwerking tot een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader voor vergunning- en toestemmingverlening.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (827.6 Kb)

Ook een toekomstperspectief met mogelijkheden en ontwikkelingsruimte in plaats van enkel beperkingen en de garantie op rechtszekerheid tot 2050 ontbreken. Het is bovendien voor de SALV onbegrijpelijk dat er bij een overheidsprogramma met dergelijke omvang en doorwerking als de PAS een totaal gebrek is aan inzicht in de socio-economische impact op land- en tuinbouwbedrijven en op de brede agrovoedingsketen. Deze lacunes vergen bijstelling.

Ontwikkel een PAS-kader dat rechtszekerheid met toekomstperspectief biedt. Hiervoor identificeert de SALV drie kernelementen:

  • Breng het volledige emissiereductiepotentieel van landbouw op correcte en rechtvaardige wijze in rekening en laat het benutten. Denk hierbij onder meer aan de emissiereductie van stoppende bedrijven, de erkenning van technische, maar zeker ook van niet-technische, makkelijk implementeerbare maatregelen om emissies te reduceren, bedrijfsevoluties sinds 2015 …
  • Bewaak het gelijke speelveld met sectoren en omliggende regio’s en buurlanden door een billijke verhouding te voorzien tussen de inspanningen.
  • Stel een realistisch tijdspad in dat de landbouwsector de kans biedt om zich te oriënteren op het bereiken van de PAS-doelstellingen. Dit is nodig omwille van de zware inspanningen die de sector zal leveren, vanuit de vaststelling dat de erkenning van innovatieve technische en niet-technische maatregelen nog niet op punt staat en gelet op de socio-economische uitdagingen rond het landbouwinkomen en lange investeringshorizonten, die een versneld socio-economisch instrumentarium vergen.

De SALV brengt daarnaast specifieke opmerkingen per programmadeel onder de aandacht. Natuurpunt/BBL besliste om het adviesproces niet op te volgen binnen de SALV en onthoudt zich van voorliggend advies.

 


  Nieuwsflash
 
Oorlog Oekra´ne-Rusland: steun aan visserij sectorLees meer
 
 
Oorlog Oekra´ne-Rusland: steun aan landbouwersLees meer
 
 
Droogtetolerantie-genen in soja, goed voor versnelde route naar beter zaaigoedLees meer
 
 
Juli 2022: wereldwijd tot drie warmste julimaanden ooit gemetenLees meer
 
 
Droogte 2022: stopzetten in september van productie van sommige fabrieken?Lees meer
 
 
Europees kader voor hergebruik afvalwater voor landbouwirrigatie Lees meer
 
 
Brandpreventie op land- en tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023Lees meer
 
 
Demonamiddag mechanische loofdoding Lees meer
 
 
Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2022Lees meer
 
 
Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren Lees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in Lees meer
 
 
Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenenLees meer
 
 
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021 Lees meer
 
 
Saneringsovereenkomst met 3M Lees meer