Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2022 11:02 

EP stemt resolutie over bescherming veehouderij en grote carnivoren


Een meerderheid van het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor een resolutie die de veehouderij en grote carnivoren meer moet beschermen. De parlementsleden dringen er bij de Commissie op aan om de strikte bescherming van wolven onder de Habitatrichtlijn in te perken. Hiermee wordt de jacht niet geopend, benadrukken ze, maar willen ze het wolvenbestand “voldoende herstellen”. De resolutie werd aangenomen met 306 stemmen voor, 225 tegen en 25 onthoudingen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Resolutie (166.3 Kb)

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe): “Waar de wolf ooit nog met uitsterven bedreigd werd, zijn ze vandaag met 12.000. Die stijging van het aantal wolven is duidelijk voelbaar, vooral bij onze landbouwers. De instandhouding van de wolf op pan-Europees niveau rechtvaardigt een verlaging van de beschermingsstatus. Daarom vragen wij aan de Europese Commissie om die beschermingsstatus opnieuw te bekijken. Let wel, de wolf blijft ook na een eventuele herziening nog steeds beschermd, maar niet meer op het hoogste niveau zoals dat nu is. Dit geeft lidstaten meer ruimte om hun beleid uit te zetten in functie van de groeiende populaties. Daarom roepen we in onze resolutie op om maatregelen in te voeren die de samenleving tussen wolf en mens en dier bevordert.”
 
“Naast grensoverschrijdende samenwerking en monitoring van de populaties, vragen we meer financiële middelen om enerzijds de verliezen van landbouwers te compenseren na een wolvenaanval en anderzijds de preventieve maatregelen die landbouwers moeten nemen mee te ondersteunen. Daarnaast roepen we de Europese Commissie ook op geregeld de vooruitgang van instandhouding te beoordelen en een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus van populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt. We openen hiermee dus zeker niet de jacht op wolven. We vragen wel dat er op basis van wetenschappelijke data de juiste status wordt toegekend. Dit is essentieel voor een vreedzame samenleving tussen grote carnivoren, mensen en vee”, besluit Vautmans.

Het Parlement wil werk maken van grensoverschrijdende samenwerking en monitoring van de populaties. “Verder roepen we de Commissie ook op geregeld de vooruitgang van instandhouding te beoordelen en een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus van populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt”, aldus Vautmans. “We openen hiermee dus zeker niet de jacht op wolven. We vragen wel dat er op basis van wetenschappelijke data de juiste status wordt toegekend. Dit is essentieel voor een vreedzame samenleving tussen grote carnivoren, mensen en vee.”

Ook Tom Vandenkendelaere, die voor cd&v in het Europees zetelt, vindt de resolutie een goede zaak. Hij wijst erop dat de wetgeving destijds nodig was om de dieren te beschermen, maar dat die ondertussen haar nut bewezen heeft. “De situatie is ondertussen danig veranderd dat er zelfs maatregelen nodig zijn. Door de toename van de wolvenpopulatie zien we ook een toename aan aanvallen met als gevolg dode of gewonde landbouwdieren. Vooral hun aanwezigheid in dichtbevolkte plattelandsgebieden zoals Vlaanderen heeft een negatieve impact op landbouw”, zegt hij.

 

 


  Nieuwsflash
 
Tot de bodem: De toekomst van landbouw in VlaanderenLees meer
 
 
Nieuw akkoord over stikstof voor krokusvakantie, maandag GLBLees meer
 
 
Besnoitiose bij runderen uit EU-Lidstaten Lees meer
 
 
Afwijkingen biologische rassen van landbouw- en groentegewassen geschikt voor biologische teeltLees meer
 
 
Frequenties inspecties in vlees- en vissectorLees meer
 
 
Evolutie van publiek grondbezit voor het eerst in kaart Lees meer
 
 
Droogte 2022 kostte veel vissen het levenLees meer
 
 
Gevolgen van de oorlog in Oekraďne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 Lees meer
 
 
Agenda Inagro februari/maart 2023Lees meer
 
 
Stijgende vraag geeft beweging in de aardappelsector Lees meer
 
 
VLIF: opleidingsvoorwaarden Lees meer
 
 
NuReDrain project ter bestrijding van nutriënten uit diffuse bronnenLees meer
 
 
Over de problemen in de sierteeltsector Lees meer
 
 
Over de toekomst van de korte keten in Vlaanderen Lees meer
 
 
Over duurzaam bodembeheer in het Vlaamse landbouwbeleid Lees meer
 
 
Het mestrapport van de VLMLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent Vlaams Strategisch Plan voor het GLB 2023-2027Lees meer
 
 
Moeilijkheden in de fruitteeltsector: betalingsfaciliteiten Lees meer
 
 
Over de erkende brede weersverzekeringen voor landbouwers in 2023 Lees meer
 
 
Oproep tot toelating kunstmestvervangers Lees meer
 
 
Kostenexplosie doet inflatie op voeding stijgen Lees meer
 
 
17 demonstratieprojecten voor duurzame landbouw en 13 operationele groepenLees meer
 
 
Veggieburgers zijn ultrabewerktLees meer
 
 
NEPG stelt oogstraming aardappelen naar boven bij Lees meer
 
 
Voorwaarden voor Vlaamse energiesteun worden versoepeld Lees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer