Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 jan 2023 16:10 

Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!


De vorst in december 2022 veroorzaakte schade aan een aantal gewassen die nog te velde stonden, o.a. knolselder, bloemkool en suikerbieten. Voor wie schade heeft, is het bijzonder belangrijk dat de nodige maatregelen worden genomen om de schade te laten vaststellen en te melden ev. bij het Vlaams Rampenfonds.

Bestanden beschikbaar voor download:
Meldingsformulier VRF (193 Kb)

Als er schade is kan je deze mogelijk aftrekken in je belastingaangifte als forfaitaire landbouwer. Hiervoor heb je een verslag van de gemeentelijke schattingscommissie of een landbouwexpert nodig. Waarschijnlijk zijn de verliezen door vorst al in de barema's verwerkt , maar uitzonderlijke, exceptionele verliezen (bijvoorbeeld bij totaal oogstverlies) kunnen wel nog bijkomend aftrekbaar zijn.

Dit verslag kan je dienen om onder andere in bepaalde gevallen van premies teeltmislukking aan te kunnen tonen of bewijs te hebben bij het niet kunnen voldoen aan leveringscontracten.

Foto’s als aanvullend bewijsmateriaal zijn noodzakelijk. Deze kan je op vandaag nemen met de LV Agrilens app waardoor er ook een link naar de locatie van de foto aan gekoppeld is.

Voor wat betreft suikerbieten is er ook schade aan reeds gerooide bieten (ongeacht of ze schade opliepen te velde en nadien gerooid werden of al gerooid waren voor de vorst). Deze schade dien je te laten vaststellen door een onafhankelijk expert om dit meteen ook te melden aan de fiscus. Die vaststelling dient te gebeuren voor de bietenhoop opgeruimd wordt.

In deze kwestie wordt met de overheid onderhandeld voor een compensatie; de individuele fabrieken (Tiense en Iscal) zijn dit momenteel op coöperatie-niveau aan het bekijken.

Lees ook

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer