Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 jan 2023 10:54 

Voorwaarden voor Vlaamse energiesteun worden versoepeld


UNIZO reageert tevreden dat de criteria om gebruik te maken van de Vlaamse energiesteun voor bedrijven worden versoepeld. De ondernemersorganisatie had hier eerder op aangedrongen, aangezien door de te strikte voorwaarden slechts een zeer beperkt deel van het voorziene budget was gebruikt.

Concreet wordt het criterium van operationeel verlies vervangen door een winstdaling (EBITDA-daling) van minstens 50 procent, én het criterium van verdubbeling van de energieprijs wordt vervangen door een stijging van de energieprijs met minstens vijftig procent, naar analogie met de versoepeling van de Europese voorwaarden. UNIZO blijft wel aandringen om de indieningstermijn te verruimen zodat ondernemers minstens een kwartaal de tijd hebben.

Met de Vlaamse energiesteun wil de Vlaamse regering bedrijven helpen  die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven. Ondernemingen met sterk gestegen energiekosten in het vierde kwartaal van 2022 én operationeel verlies kunnen hier in principe beroep op doen. De doelstelling is om gezonde ondernemingen door deze zware periode helpen en hen vrijwaren van faillissement.  De te beperkende voorwaarden worden nu door de Vlaamse regering versoepeld.

“De Vlaamse energiesteun is zeer nuttig, maar de praktijkervaring leert ons dat de voorwaarden te streng waren. Voor de volgende steunronde, in het eerste kwartaal van 2023, worden nu een aantal wijzigingen doorgevoerd zodat de steun daadwerkelijk terecht kan komen bij de ondernemers die hier nood aan hebben”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Geen operationeel verlies maar winstdaling
In het eerdere Vlaamse steunregime konden enkel ondernemingen terecht die in het vierde kwartaal van 2022 een aantoonbaar operationeel verlies hadden omwille van hoge energiekosten.  Vanaf nu komen ondernemingen in aanmerking met een winstdaling (EBITDA-daling) van minstens 50 procent.
De steun is niet meer beperkt tot bedrijven die meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022, ten opzichte van 2021, kunnen bewijzen.  Vlaanderen volgt de versoepeling van het Europees kader voor steunverlening. Een stijging van de elektriciteits- en aardgasfactuur met minstens 50% ten opzichte van 2021 is reeds voldoende.
 
Ruimere indieningstermijn en verlenging van de steun
UNIZO vraagt om het energiesteunregime te verlengen zolang dit noodzakelijk is. De indieningstermijn voor bedrijven die beroep willen doen op de steun is nu verlengd tot 28 februari. Voor de volgende periode dient deze termijn nog ruimer te zijn, zodat ondernemers een kwartaal de tijd hebben om hun aanvraag in te dienen.
 

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer