Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 31 jan 2023 19:40 

Oproep tot toelating kunstmestvervangers


De landbouwcommissie van het Europees Parlement steunde vandaag een oproep om dierlijke mest zo snel mogelijk toe te laten als grondstof voor zogenaamde kunstmestvervangers. Het voorstel kwam onder andere van VVD-Europarlementariër Jan Huitema, die medeonderhandelaar was op een resolutie over een aanpak tegen de hoge kunstmestprijzen. Door de Nitraatrichtlijn mogen kunstmestvervangers gemaakt van dierlijke mest, op meer dan 70% van de Europese landbouwgrond niet gebruikt worden om kunstmest te vervangen.

Jan Huitema, VVD-Europarlementariër en lid van de parlementaire commissie voor landbouw (AGRI): "Voor onze voedselvoorziening is het essentieel dat voedselgewassen voldoende meststoffen krijgen. Maar door de oorlog in Oekraïne is kunstmest moeilijker te verkrijgen en flink duurder geworden. Bovendien is voor de productie van een ton kunstmest ruim 1000 kuub aardgas nodig en komt bij het productieproces veel CO2 vrij. Daarom is het in mijn ogen belangrijk dat we optimaal gebruikmaken van de meststoffen die we al voorhanden hebben, zoals dierlijke mest en menselijke uitwerpselen. Helaas wordt dit belemmert door Europese regels. Zo moeten boeren een deel van hun eigen dierlijke mest tegen betaling afvoeren en tegelijkertijd duur kunstmest aankopen. Met de aanstaande afschaffing van de mest derogatie in Nederland, wordt dit probleem alleen maar groter. De wereld op zijn kop. Het gebruik van dierlijke mest als vervanging van kunstmest is wat mij betreft urgenter dan ooit.”

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld): “Dit is een belangrijk signaal voor onze boeren. De ongekende stijging van de prijzen van stikstofhoudende meststoffen, waarbij ook de hoge energieprijzen een rol hebben gespeeld, baren ons allemaal zorgen. Daarom dat we als Parlement duidelijk stellen dat we maatregelen nodig hebben op korte én lange termijn. Zo vragen we bijvoorbeeld gebruik te maken van de landbouwreserves voor het begrotingsjaar van 2023 en willen we inzetten op een circulaire economie en precisielandbouw. Wel betreuren we dat de Europese Commissie in zijn mededeling van november 2022 geen ruimte geeft om RENURE (van dierlijke mest teruggewonnen stikstof) te vergemakkelijken. Het erkennen van kunstmestvervangers is nochtans een belangrijke stap om meer gebruik te kunnen maken van herwinbare meststoffen. Daarom vragen we de Europese Commissie in onze resolutie om nog voor het einde van dit kwartaal met een voorstel te komen om kunstmestvervangers toe te laten.”

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer