Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 feb 2023 19:02 

Stijgende vraag geeft beweging in de aardappelsector


Een lagere aardappelproductie in de NEPG-zone en een goed doorlopende afzet heeft tot nu toe geleid tot redelijk goede vrije prijzen voor de telers. Extra risico's voor de productie van aardappelen en hogere contractprijzen hebben gevolgen voor de hele aardappelsector, van pootgoed- en consumptietelers tot detailhandel en consumenten.

Lagere productie in EU-4
Uit de definitieve areaal- en opbrengstcijfers komt een ingeschatte productie van 21,6 miljoen ton. In vergelijking met vorig seizoen weliswaar een areaal dat 2,9% groter was, maar de gemiddelde opbrengst per hectare lag 7% lager. De totale oogst ligt daardoor 1,3 miljoen ton lager dan vorig jaar.

Groeiende vraag
De afzet blijft ondanks de inflatie goed doorlopen. De verwerkende industrie in heel Noord-West Europa draait op volle capaciteit en uitbreidingen en modernisering van de productielijnen doen de honger naar grondstof bij de verwerkers binnen de EU-4 alleen maar toenemen. Niet alleen voor het lopende seizoen, maar ook voor het seizoen 2023/2024. Verwerkers hebben in 2023-2024 minstens 500.000 ton meer nodig.
De groeiende vraag heeft inmiddels geleid tot historisch hoge contractprijzen, die over de gehele linie met 30 tot 45% zijn gestegen. De hogere contracten moeten de hogere kosten dekken waarmee de telers worden geconfronteerd om daarmee de teelt van frietaardappelen voor de industrie aantrekkelijk te houden.

Verschuivingen in de sector
De verhoogde contractprijzen zijn mogelijk wel aanleiding voor verschuivingen in de totale aardappelsector. Met een areaal dat tegen grenzen aanloopt, het nieuwe GLB en goede alternatieven van andere minder risicovolle gewassen, bestaat de kans dat telers van pootgoed, zetmeel- of tafelaardappelen deels kunnen overschakelen naar de markt voor fritesaardappelen.

Risico’s groter
Vanuit alle NEPG-deelnemers wordt het aandachtspunt van de risico’s voor de telers veelvuldig benoemd. De risico’s zijn meervoudig en nemen toe in vergelijking met 10 of 20 jaar geleden. In de eerste plaats hebben ondernemers bijvoorbeeld te maken met risico’s die samengaan met klimaatverandering en alle regelgeving daaromheen zoals waterbeheer, mineralenmanagement en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast heeft de sector ook te maken met geopolitieke ontwikkelingen en volksgezondheid. Ondernemers moeten met deze ‘nieuwe’ risico’s zien te handelen. En daarmee wordt risicomanagement voor telers steeds belangrijker. Overmacht wordt immers niet altijd genoemd of opgenomen in contracten.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer