Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 03 feb 2023 10:35 

Droogte 2022 kostte veel vissen het leven


Veel vissen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van de droogte, die leidde tot lage waterstanden op veel plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Dat zegt Natuurpunt dinsdag in een jaaroverzicht.

Uit cijfers van het KMI was al gebleken dat 2022 het warmste jaar was sinds het begin van de metingen in 1833, op gelijke hoogte met 2020. Het was ook een erg droog jaar, met droogterecords in de maanden maart en juli.

Een en ander had ook gevolgen voor de vissen. Vanaf mei begon de droogte zich te laten voelen. "Voor de eerste helft van 2022 lag het aantal gevallen van vissterfte al hoger dan in dezelfde periode van het recordjaar 2020", stelt Natuurpunt. Gegevens voor het volledige jaar zijn er niet, voegt Alain Dillen, visserijbioloog bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), toe, maar ook tijdens de zomer werd er nog heel wat vissterfte gemeld.

Recordjaar
"Het was mogelijk een recordjaar als je kijkt naar het aantal wateren waar er vissen in de problemen kwamen", aldus Dillen. De droogte leidde op veel plaatsen tot problemen, in tegenstelling tot lokale vissterfte bij bijvoorbeeld een lozing. Zo stond het water erg laag in vele meanders in de Scheldevallei, en in het overzicht van Natuurpunt is er sprake van problemen op verschillende momenten van het jaar in bijvoorbeeld de Molenvijver in Elene (Oost-Vlaanderen), het kanaal in Brussel en in Ieper (West-Vlaanderen). En in augustus in het natuurgebied Negenoord in Dilsen-Stokkem (Limburg) "vinden wandelaars talloze palingen, baars, karpers, rietvoorn en snoek dood op de oever. Andere vissen komen aan het wateroppervlak naar adem happen."

Beetje goed nieuws
Aan de goednieuwskant somt Natuurpunt een hele reeks lokale acties op, zoals het uitzetten van gekweekte grote modderkruipers op verschillende plaatsen. In Boortmeerbeek (Vlaams-Brabant) wordt een visvijver omgevormd tot drie amfibieënpoelen, in de Brusselse haven worden vlotten geplaatst waaronder vissen kunnen schuilen om zich voort te planten en er worden vistrappen aangelegd in Bilzen en bij Hasselt.

Ten slotte nog een opvallende vangst: vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek vinden in augustus in hun fuiken, die ze in de Schelde uitzetten om het visbestand te bemonsteren, een meerval van ruim 1,20 meter lang en 15 kilogram zwaar.

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer