Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 10:24 

Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore?


De Vlaamse regering bereikte op 10 maart 2023 een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Daarnaast werd op 9 maart 2023 de steunregeling betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen goedgekeurd door de Europese Commissie. De impactscore van jouw varkensbedrijf speelt hierbij een heel belangrijke rol. Daarom is het belangrijk om de impactscore van jouw eigen bedrijf te kennen. Je kunt die zelf berekenen via een webtool, namelijk de Impactscoretool. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ontwikkelde een instructievideo.

Momenteel zijn er nog steeds veel onduidelijkheden over het stikstofakkoord. De enige zekerheid die er is, is dat de impactscore van elk individueel landbouwbedrijf nog steeds een belangrijke rol zal spelen. Men verwijst in het stikstofakkoord naar de impactscore voor de bepaling van de rode en de donkeroranje bedrijven, de vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven en de vergunningverlening.

Nu de steunregeling rond de vrijwillige stopzettingsregeling van varkensstallen inhoudelijk is goedgekeurd willen wij je informeren wat de steunregeling omvat. 

Alle exploitanten (KMO’s) met een exploitatie waarop varkens worden gehouden met een impactscore hoger dan 0,5% kunnen een aanvraag indienen voor de stopzettingsvergoeding. Hieronder wordt kort toegelicht wat de impactscore precies is en hoe deze berekend kan worden.

Steunregeling vrijwillige stopzetting Wat betekent deze impactscore?

De impactscore is de procentuele bijdrage van jouw exploitatie aan de kritische depositiewaarde (KDW) voor de actuele oppervlakten habitattypen in de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn (SBZ-H).

Een kritische grenswaarde is de maximaal toelaatbare milieudruk per eenheid van oppervlakte die een bepaald habitattype of leefgebied kan verdragen zonder dat het er hinder van ondervindt. Die impactscore is belangrijk voor de toetsing aan het significantiekader.

Impactscoretool en instructievideo

Om alles wat te duiden, lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een instructievideo. Die instructievideo helpt je op weg om de impactscore van jouw eigen bedrijf te berekenen. Bovenaan de pagina kan je de impactscoretool raadplegen, onderaan de pagina staat de instructievideo.

Bekijk de tool en het instructiefilmpje impactscoretool Modelleringsafspraken

Als je de impactscoretool invult, is het belangrijk om rekening te houden met de modelleringsafspraken. Hierin staan de richtlijnen over de emissiepunten rond de ligging, de hoogte, de diameter, de temperatuur en de volumestroom (enkel noodzakelijk in te vullen bij stallen met mechanische ventilatie).

Raadpleeg de modelleringsafspraken  


  Nieuwsflash
 
Groen voor bouwshiftLees meer
 
 
Woensdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2023Lees meer
 
 
Vergunningsdossiers raadplegen nu ook digitaal Lees meer
 
 
Europese landbouwcommissie verwerpt natuurherstelwet Lees meer
 
 
Britten hebben de duurste winkelkarLees meer
 
 
BFA maakt resultaten 2022 bekendLees meer