Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 mrt 2023 08:33 

Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kader


Werk het kader voor de vergunningsaanvraag voor drainages verder uit en verbeter het inzicht in mogelijke milderende maatregelen. Dat zeggen de SALV, de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) en Minaraad in hun advies over het ontwerp van besluit over de ‘grondwatertrein’. Daarin gebeuren in hoofdzaak aanpassingen aan de regulering over bemalingen, drainages en grondwaterwinningen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (390.3 Kb)

Concrete beslissingen over de vergunbaarheid van drainages vragen een grondig inzicht in de gebiedsgerichte effecten ervan. Om de kwaliteit hiervan te garanderen, vragen de raden om het kader voor de vergunningsaanvraag verder uit te werken door middel van een voortoets en een praktische wegwijzer.

Ook is er nood aan een overzicht van de milderende effecten van alternatieve vormen van drainage of andere waterbergende technieken in de vergunningverlening. Peilgestuurde drainage en stuwtjes, de sponswerking van de bodem verbeteren, de bodempeilen van grachten verhogen of andere methodes kunnen in zekere mate de negatieve impact op nabije natuur en het watersysteem in zijn geheel milderen. Voer dergelijke maatregelen gebiedsgericht en collectief uit.

Naast de inventarisatie van (oude) drainagenetwerken is er ook nood aan duidelijkheid over wat er moet gebeuren met drainages die uit gebruik worden genomen. Minimale bodemberoering is daarbij van belang omdat dit de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid negatief kan beïnvloeden. Een code van goede praktijk kan op deze bekommernissen antwoorden bieden.

Hoewel de raden eensgezind aanbevelingen formuleren om de inzet van de instrumenten te verfijnen of aan te vullen, was er ook onenigheid tussen de partijen over de algemene appreciatie van het voorliggend voorstel. Sommige organisaties vinden de reikwijdte nog te beperkt en de implementatie te traag. Andere organisaties vinden dat de aanpak bijsturingen nodig heeft om praktisch haalbaar te zijn.

Alle partijen vinden het evenwel belangrijk dat dit besluit stappen zet om het verlies aan water via drainages, bemalingen en andere vormen van ontwatering te beperken. Ze erkennen dat naast ecologische en economische baten ook economische kosten met een aantal maatregelen gepaard gaan. Een veelzijdig flankerend beleid is daarbij aangewezen.

 

 


  Nieuwsflash
 
Groen voor bouwshiftLees meer
 
 
Woensdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2023Lees meer
 
 
Vergunningsdossiers raadplegen nu ook digitaal Lees meer
 
 
Europese landbouwcommissie verwerpt natuurherstelwet Lees meer
 
 
Britten hebben de duurste winkelkarLees meer
 
 
BFA maakt resultaten 2022 bekendLees meer