Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 mrt 2023 18:10 

Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschade


Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot aanduiding van een schutkring in functie van wolvenschade van 3 mei 2022

Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 13, § 1, 3° ;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van wolfwerende maatregelen, artikel 3, vierde lid, 3° ;
- het ministerieel besluit tot aanduiding van een schutkring in functie van wolvenschade van 3 mei 2022.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor veehouders die maatregelen nemen om hun vee tegen de wolf te beschermen. Het gaat om preventieve maatregelen om bestaande omheiningen wolfwerend te maken.
- De subsidies zijn enkel voorzien in die gemeenten waar de kans het grootst is dat één of meerdere wolven actief kunnen zijn, de zogenaamde risicozone. Dit risicogebied is afgebakend door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), en kan driemaandelijks geactualiseerd worden op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen.
- De grote meerderheid van de schadegevallen betreft aanvallen op kleinvee, voornamelijk schapen. Sinds de aanwezigheid van een volwaardige roedel (2021) zijn er tevens schadegevallen op groter vee (o.a. runderen) vastgesteld. De meerderheid van deze aanvallen situeren zich in het najaar op het moment dat de welpen al groot zijn, maar nog niet mee kunnen jagen.
- Professionele rundvee- en paardenhouders kunnen binnen de risicozone sinds medio 2021 beroep doen op een tegemoetkoming via de Niet-Productieve Investeringssteun in kader van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), dat gecoördineerd wordt door Departement Landbouw en Visserij.
- Zoals beschreven in het besluit Vlaamse regering van 26 november 2021 tot vaststelling van de wolfwerende maatregelen kunnen niet-professionele rundvee- en paardenhouders enkel subsidies verkrijgen indien er een schutkring is afgebakend waarbinnen rundvee en paarden beschermd kunnen worden tegen de wolf. Op basis van de schadegegevens op groter vee is het aangewezen om een schutkring in te stellen.
- Het afbakenen van een schutkring heeft budgettaire en organisatorische consequenties, waardoor een weloverwogen keuze van de afbakening noodzakelijk is.
- Om de schutkring af te bakenen, wordt rekening gehouden met volgende vaststellingen van INBO:
1° De wolven houden zich voornamelijk op binnen de 3 kerngebieden, namelijk Schietterrein Meeuwen-Helchteren, Kamp van Beverlo en Pijnven. De grote meerderheid van de schadegevallen vonden dan ook plaats in de gemeenten die gelegen zijn in of direct grenzen aan deze kerngebieden.
2° Bij de schadegevallen met runderen blijkt dat steeds meerdere wolven bij de aanval betrokken waren (waaronder ook welpen). De kans dat een groep wolven een grote afstand zal afleggen om een rund aan te vallen, wordt op basis van de huidige gegevens als kleiner ingeschat. De aanvallen op runderen vonden ook steeds vlakbij een kerngebied plaats.
3° In de winterperiode zullen gevestigde wolven, solitair of in groep, op regelmatige basis verkenningstochten maken binnen het gehele territorium om grenzen van eventuele andere territoria af te tasten. Tijdens deze tochten met meerdere individuen bestaat het risico dat groter vee wordt aangevallen.
- Gelet op de recente aanvallen op grootvee (runderen) in najaar 2022 en gelet op de lopende voorbereidingen bij veel veehouders met het oog op preventie, is het aangewezen de aangeduide schutkring te verlengen ten behoeve van paarden- en rundveehouders.
- Gelet op de aanwezigheid van gevestigde wolven (al dan niet in groep) in het hele territorium, waardoor het risico bestaat op een aanval op groter vee, wordt de huidige afbakening van de schutkring uitgebreid tot alle gemeenten binnen de risicozone waarbinnen een wolvenroedel gevestigd is.
DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:
Artikel 1. Enig artikel van het ministerieel besluit tot aanduiding van een schutkring in functie van wolvenschade van 3 mei 2022, wordt vervangen door wat volgt:
"In uitvoering van artikel 3, vierde lid, 3° van het besluit Vlaamse Regering van 26 november 2021 tot vaststelling voor de subsidiëring van wolfwerende maatregelen wordt voor de periode 1 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023 voor de gemeenten, vermeld in het tweede lid, een schutkring aangeduid.
De schutkring wordt aangeduid voor de volgende gemeenten:
1° As;
2° Balen;
3° Beringen;
4° Bocholt;
5° Bree;
6° Dessel;
7° Dilsen-Stokkem;
8° Geel;
9° Genk;
10° Ham;
11° Hamont-Achel;
12° Hechtel-Eksel;
13° Heusden-Zolder;
14° Houthalen-Helchteren;
15° Kinrooi;
16° Lanaken;
17° Leopoldsburg;
18° Lommel;
19° Maaseik;
20° Maasmechelen;
21° Meerhout;
22° Mol;
23° Oudsbergen;
24° Peer;
25° Pelt;
26° Zonhoven;
27° Zutendaal.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2023.
Brussel, 15 maart 2023.
De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

 


  Nieuwsflash
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
Natuurherstelwet goedgekeurd: wat nu Vlaamse Regering? Lees meer
 
 
Wallonië krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: “Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen” Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer