Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 13 nov 2023 14:02 

Landbouwers kunnen beheerovereenkomsten vanaf 2024 combineren met niet-productief areaal


De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) diende bij de Europese Commissie een wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in die de combinatie van beheerovereenkomsten en niet-productief areaal mogelijk maakt. Dat is een win-win voor de landbouwers en de natuur: de biodiversiteitswinst op niet-productief areaal stijgt én landbouwers worden beloond voor die extra inspanningen.

Alle landbouwers moeten een minimumpercentage van 4%* of 3%** van hun bouwlandareaal als niet-productief areaal (NPE) aanhouden. Voorbeelden van niet-productief areaal zijn bufferstroken, braakliggend land of landschapselementen zoals hagen en houtkanten. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie zal het vanaf de verzamelaanvraag 2024 voor landbouwers mogelijk zijn om beheerovereenkomsten gestart na 2022 aan te geven als niet-productief areaal als de voorwaarden combineerbaar zijn.

Mogelijke combinaties niet-productief areaal en beheerovereenkomsten

De beheerovereenkomsten ‘kruidenrijke akkerrand 15 juni’, ‘kruidenrijke akkerrand 15 juli’ en ‘faunarand (plus)’ kunnen aangegeven worden als NPE-bufferstrook of akkerrand. De rand moet dan wel naast een groter perceel bouwland liggen, dat door dezelfde landbouwer gebruikt wordt.

De beheerovereenkomsten ‘faunavoedselgewas’, ‘faunavoedselgewas wisselteelt’, ‘bloemenakker', ‘faunarand (plus)’, ‘fauna-akker (plus)’, ‘fauna-akker (plus) wisselteelt’ en ‘luzernehooiland’ kunnen aangegeven worden als NPE braak.

Vergoeding voor beheerovereenkomst op niet-productief areaal

Landbouwers sluiten beheerovereenkomsten op vrijwillige basis en ontvangen daar jaarlijks een beheervergoeding voor. Alleen de inspanningen die verder gaan dan wat verplicht is, worden vergoed. Daarom wordt bij combinatie met de NPE-bufferstrook of akkerrand en met de NPE braak 1.433 euro per hectare afgetrokken van de vergoeding voor de beheerovereenkomst. Dat komt overeen met het bruto standaard saldo (BSS) van bouwland en het opbrengstverlies op het perceel.

Beheerpakket

Vergoeding per hectare bij combinatie met NPE bufferstrook/akkerrand

Vergoeding per hectare bij combinatie met NPE braak

Kruidenrijke akkerrand 15 juni (MB2022)

€ 103

combinatie niet mogelijk

Kruidenrijke akkerrand 15 juli – volledig maaien (MB2022)

€ 491

combinatie niet mogelijk

Kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd maaien (MB2022)

€ 625

combinatie niet mogelijk

Bloemenakker (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 565

Faunavoedselgewas standaard (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 620

Faunavoedselgewas wisselteelt - wintergraan (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 620

Faunavoedselgewas wisselteelt - zomergraan (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 620

Faunarand (MB2022)

€ 1.011

€ 1.011

Faunarand plus (MB2022)

€ 1.211

€ 1.211

Fauna-akker standaard (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 815

Fauna-akker wisselteelt - wintergraan (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 815

Fauna-akker wisselteelt - zomergraan (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 815

Fauna-akker plus standaard (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 916

Fauna-akker plus wisselteelt - wintergraan (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 916

Fauna-akker plus wisselteelt - zomergraan (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 916

Luzernehooiland (MB2022)

combinatie niet mogelijk

€ 661

Goedkeuring combinatie beheerovereenkomsten – niet-productief areaal

De Vlaamse Landmaatschappij diende de wijziging aan de wetgeving, die de combinatie van beheerovereenkomsten en niet-productief areaal mogelijk maakt, in bij de Europese Commissie. Ondertussen wordt de Vlaamse wetgeving voorbereid zodat de nieuwe regeling kan ingaan voor de verzamelaanvraag van 2024. Nadat de aangepaste wetgeving is goedgekeurd door de Europese Commissie, kunnen landbouwers die interesse hebben om een beheerovereenkomst te combineren met niet-productief areaal dat aangeven in de verzamelaanvraag 2024.

Vrijstelling

Landbouwers die meer dan 75 % van hun bouwlandareaal invullen met braak, gras, andere kruidachtige voedergewassen en vlinderbloemigen, zijn vrijgesteld van het aanhouden van niet-productief areaal. Een vrijstelling geldt ook voor landbouwers die op meer dan 75 % van hun subsidiabele landbouwareaal blijvend grasland, gras of andere kruidachtige voedergewassen of teelten onder water hebben staan.

Bij de berekening van de vrijstelling worden ook percelen onder beheerovereenkomst meegenomen. Bloemenmengsels en faunamengsels die ongeoogst als wintervoedsel dienen voor wilde diersoorten gelden daarbij als braak. ​

Meer informatie

U vindt alle informatie over de beheerovereenkomsten op vlm.be/beheerovereenkomsten

*optie 1: minstens 3 % van het bouwland als NPE en aan te vullen tot minstens 7 % van het bouwland met vanggewas.

** optie 2: minstens 4 % van het bouwland gebruiken voor niet-productieve elementen en/of arealen

De beheerovereenkomsten maken deel uit van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en worden zowel met Europese als Vlaamse middelen gefinancierd.

 

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Herbekijk de webinar VLIF Opstart van of omschakeling Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023: zorgen om proper drinkwater voor dierenLees meer
 
 
Onzekerheid over de uiteindelijke aardappelproductieLees meer
 
 
Flexibiliteit voor landbouwers door wateroverlast Lees meer