Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2023 10:03 

Wateroverlast najaar 2023: zorgen om proper drinkwater voor dieren


Minder beschikbaarheid van goed drinkwater, ziekte-insleep door evacuatie en onderkoelingsverschijnselen, doordat dieren met hun poten in het water staan. In België worden na de plaatselijke overstromingen in West-Vlaanderen diergezondheidsproblemen verwacht, doordat dieren met hun poten in het water staan.

Dat meldt Vilt. Zo was er een bedrijf, waarvan de runderen last hadden van diarree. De dierenarts liet daarop een drinkwatermonster onderzoeken door het Dierengezondheidsfonds Vlaanderen (DGZ), waar een laboratoriumonderzoek duidde op een verontreiniging met mest. Bij een overstroming kan het drinkwater zich mengen met onder andere mest, zoals hier het geval was.

Ook is er een risico op ziekte-insleep, doordat dieren ergens anders worden ondergebracht. Die evacuatie was bij de watersnood voor drie bedrijven het geval. Dit verhoogt de kans op besmettingen met bijvoorbeeld de ziekten IBR en BVD. De verplaatste dieren hebben vooralsnog geen gezondheidsproblemen laten zien en maken het naar omstandigheden goed. Binnenkort kunnen ze weer terug naar hun eigen stal.

Verder zijn droge poten voor runderen belangrijk voor een goede diergezondheid. 'Als de poten volledig onder water komen, raken ze onderkoeld wat meer kans geeft op luchtweginfecties. Als ze gedeeltelijk in het water staan en dus vaak ook in slijk, wordt het risico op uierontstekingen groter. Als de dieren continu op een natte ondergrond staan, zullen ze meer last hebben van klauwletsels', laat DGZ weten.

Toch zijn de runderen op dit vlak wel wat gewend, stelt DGZ. 'Maar onze landbouwdieren zijn ook geen watjes. Sowieso staan er gezien het klimaat van ons land wel vaker koeien met hun poten in het water.'

Toch adviseert DGZ dieren bij overstromingsgevaar, indien mogelijk, te verzetten naar hoger gelegen weides.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer