Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 nov 2023 11:52 

Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht


Op 31 december van dit jaar eindigt de overgangsperiode tussen het oude en het nieuwe vennootschapsrecht. Vanaf 1 januari 2024 moet elke vennootschap voldoen aan de bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

 

De landbouwvennootschap komt in dat Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) niet meer voor. Daarom moet elke landbouwvennootschap omgezet worden naar een andere rechtsvorm. Als alternatief voor de landbouwvennootschap voert het WVV de erkenning als landbouwonderneming (LO) in. Die erkenning is mogelijk voor de VOF, de CommV, de besloten vennootschap (BV) en de coöperatieve vennootschap. Om een keuze te maken, moet u weten welke vorm het meest past bij uw specifieke situatie (uitgeoefende activiteit en behoeften van uw landbouwbedrijf).

Landbouwvennootschappen die nog niet omgezet zijn, worden op 1 januari 2024 van rechtswege omgezet in een VOF of CommV als er stille vennoten zijn. Daarna moeten de statuten binnen de 6 maanden na de omvorming, aangepast worden.

Meer informati

Meer informatie vindt u op onze website: Nieuw vennootschapsrecht vanaf 2024 | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be).

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer