Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 08 feb 2024 15:05 

2024: beperkte beschikbaarheid van pootgoed


De bevoorrading van pootgoed voor het seizoen 2024 wordt gecompliceerd. In vergelijking met 2022 is het vermeerderingsareaal met 7% afgenomen in de 5 belangrijkste landen die pootgoed produceren in de Europese Unie (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en België). Het gecombineerde areaal is in de afgelopen 3 jaar met 10.000 ha verminderd tot ongeveer 84.200 ha vorig jaar. Alle soorten variëteiten worden hierdoor beïnvloed.

De pootgoedproductie van 2023 werd over het algemeen gekenmerkt door een gemiddeld rendement, vrij grote kalibers (weinig knollen per plant) en een sterke virulente druk aan het begin van het seizoen, wat leidde tot hoge percentages afkeuring bij de certificering. Ook kon een aantal honderden hectare niet worden geoogst vanwege aanhoudende regen, voornamelijk in Nederland.

Deze factoren leiden tot een beperkte beschikbaarheid van pootgoed voor het seizoen 2024, terwijl de vraag toeneemt, vooral voor friet- en chipsvariëteiten. De Europese industrie blijft namelijk groeien en streeft naar een steeds groter aantal hectaren. Dit resulteert in (zeer) hoge prijzen voor pootgoed, ongeacht het betrokken segment (frites, chips, verse markt) en de handelscontext (al dan niet gerelateerd aan een aardappelopkoopcontract).

Het zal verleidelijk zijn voor consumptieaardappelproducenten (industrieel of vers) om hun traditionele aanvoer aan te vullen met andere bronnen. In het belang van de hele sector is het belangrijk om te benadrukken dat alle geldende regels en normen worden nageleefd:

  • -Het gebruik van eigen pootgoed is strikt gereguleerd in verschillende landen en is strikt voorbehouden aan zelfvoorziening. In België moet de productie vooraf worden gemeld bij het FAVV. In het geval van circulerend pootgoed (dat wil zeggen geproduceerd, opgeslagen of gebruikt buiten het gebied dat wordt gedekt door de gemeente van de exploitatie en aangrenzende gemeenten), moet de exploitant een goedkeuring van het FAVV verkrijgen als gebruiker van een fytosanitair paspoort, en moeten meerdere fytosanitaire analyses worden uitgevoerd; de FAVV-voorschriften met betrekking tot eigen pootgoed zijn hier te vinden;
  • -Het hergebruik van consumptieaardappelen van de vorige oogst is verboden;
  • -Het is waarschijnlijk dat gebruikers zullen vragen om een vroege levering van pootgoed, uit vrees voor tekorten of om het pootgoed te snijden. Zodra het pootgoed is geleverd, wordt de verantwoordelijkheid voor de juiste bewaring als een professionele overgedragen aan de ontvanger. Zie de technische aanbevelingen van Belpotato.be hier;
  • -Het snijden van pootgoed zal dit jaar op grote schaal plaatsvinden. Als dit niet correct wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat schimmel-, virale of bacteriële ziekten snel en massaal worden verspreid, vooral quarantaineziekten. Het snijden en kalibreren van pootaardappelen gebeurt altijd op risico van de gebruiker. Overeenkomstig de geldende regelgeving voor de verhandeling van pootgoed verliezen gesneden pootaardappelen automatisch hun status van gecertificeerde pootaardappelen, evenals alle daarmee samenhangende garanties. De verantwoordelijkheden van de pootgoedproducenten verdwijnen dan automatisch.

Wanneer de beslissing om te snijden is genomen:

  • -De teler mag alleen door hemzelf of door een aannemer die door hem is gemachtigd, gesneden pootaardappelen planten, onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever; de FAVV-voorschriften met betrekking tot het snijden van pootgoed zijn hier te vinden;
  • -Het snijden moet gebeuren met inachtneming van goede praktijken (zie op www.vegaplan.be).
 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer