Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 feb 2024 14:11 

Vier nieuwe wintertarwerassen op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst zijn vier nieuwe rassen wintertarwe opgenomen: SU Hyntact, Lid Calinda, WPB Marlin en LG Niklas. De officiële rassenproeven worden uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Merelbeke en CRA-W Gembloux), op vraag van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek in 2021 en 2022: SU Hyntact

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten dat het nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. De proeven worden aangelegd in 9 centra gesitueerd in de volgende landbouwstreken: Condroz (2), Leemstreek (3), Zandleemstreek (2) en Polders (2).

Het nieuwe ras werd vergeleken met de standaarden KWS Talent, Chevignon, Avignon, Campesino, Solange CS, Cubitus en SU Ecusson. Tabel 1 geeft de opbrengstresultaten weer. Gegevens zoals gevoeligheid voor vorst, legering, gele roest, bruine roest, witziekte, bladvlekkenziekte, plantlengte en vroegheid worden gegeven in tabel 2. Tabel 3 geeft de resultaten van de technolgische kenmerken weer. Finaal volgt een korte omschrijving van het nieuwe toegelaten ras.

Bij waarnemingen die worden weergegeven in een cijferschaal van 1-9 wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap.

Tabel 1: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2020-2021 en 2021-2022

Rassen

Opbrengsten

2021

2022

Gewogen gemiddelde

8

centr.*

8

centr.**

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Kg/ha

%

KWS Talent

7904

90

10378

85

9141

87

Chevignon

9323

106

13052

107

11187

107

Avignon

8435

96

12316

101

10376

99

Campesino

8750

100

11636

95

10193

97

Solange CS

8484

97

13138

108

10811

103

Cubitus

8781

100

11791

97

10286

98

SU Ecusson

9798

111

12932

106

11365

108

Gem. van de standaardrassen

8782

100

12177

100

10480

100

SU Hyntact

9785

111

13458

110

11622

111

* Een proef in de Polders werd afgekeurd wegens een probleem tijdens de oogst.

**  Een proef in de leemstreek werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.

 

Tabel 2: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2020-2021 en 2021-2022

Rassen

Vorst

Legering

Gele roest

Bruine roest

Witziekte

Aarziekten

Bladvlekken ziekte

Plant lengte

Vroegheid aarvorming*

 
 

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

cm

<> dagen

 

KWS Talent

7,9

8,7

4,2

7,8

9,0

8,3

6,6

101

2

 

Chevignon

7,0

8,6

8,4

6,9

7,6

7,5

7,3

92

0

 

Avignon

6,4

8,6

8,7

5,7

8,3

8,6

6,3

93

0

 

Campesino

5,9

8,7

4,8

7,8

8,4

7,3

6,5

92

-1

 

Solange CS

5,4

8,6

8,9

7,2

7,8

7,3

6,8

92

2

 

Cubitus

6,5

9,0

8,2

7,0

6,2

7,6

7,2

87

-1

 

SU Ecusson

6,8

8,8

8,8

7,0

8,5

7,9

7,5

96

2

 

Gem. van de standaard-rassen

6,5

8,7

7,4

7,0

8,0

7,8

6,9

93

0

 

SU Hyntact

8,1

8,9

8,7

6,9

8,0

8,6

7,5

98

0

 

* Referentieras voor aarvorming : Chevignon.

   
                     

 

 

 

Tabel 3: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2020-2021 en 2021-2022

Rassen

Technologische kenmerken

Duizend korrel gewicht

Hectoliter gewicht

Valgetal van Hagberg

Eiwitgehalte

 Zeleny test

Verhouding Zeleny/eiwit

g

Kg/hl

s

%

ml

-

KWS Talent

39

74

342

11,1

35

3,1

Chevignon

43

75

337

11,0

31

2,8

Avignon

46

76

294

11,6

37

3,2

Campesino

41

75

322

11,1

30

2,7

Solange CS

42

74

296

11,8

30

2,5

Cubitus

42

77

298

12,1

45

3,7

SU Ecusson

44

75

247

11,2

17

1,5

Gem. van de standaardrassen

42

75

305

11,4

32

2,8

SU Hyntact

44

76

316

11,3

33

2,9

 

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek in 2022 en 2023: Lid Calinda, WPB Marlin en LG Niklas

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die de nieuwe rassen behaalde in de officiële proeven. De proeven worden aangelegd in 9 centra gesitueerd in de volgende landbouwstreken: Condroz (2), Leemstreek (3), Zandleemstreek (2) en Polders (2).

De nieuwe rassen werden vergeleken met de standaarden Chevignon, Campesino, Solange CS, Cubitus, SU Ecusson, Socade CS, Broadway en KWS Sverre. Tabel 4 geeft de opbrengstresultaten weer. Gegevens zoals gevoeligheid voor vorst, legering, gele roest, bruine roest, witziekte, bladvlekkenziekte, plantlengte en vroegheid worden gegeven in tabel 5. Tabel 6 geeft de resultaten van de technolgische kenmerken weer. Finaal volgt een korte omschrijving van het nieuwe toegelaten ras.

Bij waarnemingen die worden weergegeven in een cijferschaal van 1-9 wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap.

 

 

Tabel 4: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2021-2022 en 2022-2023

Rassen

Opbrengsten

2022

2023

Gewogen gemiddelde

8

centr.*

9

centr.

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Chevignon

13052

104

11151

106

12045

105

Campesino

11636

92

10645

101

11112

96

Solange CS

13138

104

10463

99

11722

102

Cubitus

11791

94

10681

101

11203

97

SU Ecusson

12932

103

10658

101

11728

102

Socade CS

12428

99

9693

92

10980

95

Broadway

12275

97

10642

101

11410

99

KWS Sverre

13541

107

10549

100

11957

104

Moyenne des témoins

12599

100

10560

100

11520

100

Lid Calinda

11747

93

10835

103

11264

98

WPB Marlin

13541

107

10891

103

12138

105

LG Niklas

13183

105

11473

109

12278

107

* De Ophain proef werd niet geoogst in 2022

 

Tabel 5: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2021-2022 en 2022-2023

Rassen

Vorst

Legering

Gele roest

Bruine roest

Witziekte

Bladvlekken- ziekte

Plant- lengte

Vroegheid aarvorming *

 
 

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

cm

<> dagen

 

Chevignon

6,8

7,6

8,3

7,2

7,2

7,2

97

0

 

Campesino

6,5

7,0

4,3

8,4

7,0

6,7

98

-3

 

Solange CS

5,3

7,7

8,9

6,7

7,8

7,0

97

2

 

Cubitus

5,5

8,5

8,2

7,6

6,7

7,2

91

-1

 

SU Ecusson

6,0

7,9

8,8

6,8

8,2

7,4

102

2

 

Socade CS

7,5

6,7

8,4

4,7

6,4

7,2

91

0

 

Broadway

8,0

8,0

7,1

6,4

7,3

7,5

100

2

 

KWS Sverre

6,0

7,4

8,7

4,6

7,0

7,1

112

3

 

Moyenne des témoins

6,4

7,6

7,8

6,5

7,2

7,2

98

1

 

Lid Calinda

4,5

7,4

7,5

4,8

6,0

7,3

102

-3

 

WPB Marlin

8,0

8,2

8,9

5,7

7,6

7,2

109

2

 

LG Niklas

8,0

7,7

7,2

7,7

7,8

6,4

106

2

 

* Témoin épiaison : Chevignon.

 

 

Tabel 6: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2021-2022 en 2022-2023

Rassen

Technologische kenmerken

Duizend korrel gewicht

Hectoliter gewicht

Valgetal van Hagberg

Eiwitgehalte

 Zeleny test

Verhouding Zeleny/eiwit

g

Kg/hl

s

%

ml

-

Chevignon

47

77

354

10,3

27

2,6

Campesino

45

77

322

10,4

27

2,5

Solange CS

46

77

349

10,8

27

2,4

Cubitus

47

80

346

11,4

38

3,3

SU Ecusson

47

78

260

10,6

14

1,3

Socade CS

40

78

351

10,2

32

3,1

Broadway

45

82

345

11,1

28

2,5

KWS Sverre

48

78

278

10,4

27

2,6

Gem. van de standaardrassen

46

78

325

10,6

27

2,5

Lid Calinda

49

82

385

11,9

48

4,0

WPB Marlin

50

78

350

10,7

28

2,5

LG Niklas

48

79

315

10,4

19

1,8

 

 

Korte beschrijving van de nieuwe toegelaten rassen in 2023

SU Hyntact

Dossiernummer:

RW770447

Aanvrager:

Asur Plant Breeding SAS

Kweker:

Asur Plant Breeding SAS

Aanvraaggemachtigde:

-

 

 

 

 

Lid Calinda

 

Dossiernummer:

RW770461

Aanvrager:

Caussade Semences

Kweker:

Caussade Semences

Aanvraaggemachtigde:

-

 

 

 

 

WPB Marlin

 

Dossiernummer:

RW770463

Aanvrager:

Wiersum Plantbreeding B.V.

Kweker:

Wiersum Plantbreeding B.V.

Aanvraaggemachtigde:

Jorion Philip-Seeds

 

 

 

 

LG Niklas

 

Dossiernummer:

VG/A/TRZAX/10004

Aanvrager:

Limagrain Europe

Kweker:

Limagrain Europe

Aanvraaggemachtigde:

-

 

 

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer