Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2024 12:33 

Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossier


Tijdens oktober en november 2023 kampte Vlaanderen op diverse plaatsen met ernstige wateroverlast.

Het Vlaams Rampenfonds heeft een onderzoek gevoerd naar de eventuele erkenning van de uitzonderlijke weersomstandigheden als ramp.

Op basis van dit onderzoek erkent de Vlaamse Regering de overstroming van 5 tot en met 22 november 2023 als ramp in de volgende gemeenten:

Alveringem, Diksmuide, Gistel, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ichtegem, Ieper, Izegem, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lendelede, Lo-Reninge, Menen, Middelkerke, Moorslede, Nieuwpoort, Oudenburg, Poperinge, Roeselare, Staden, Veurne, Vleteren, Wervik, Wevelgem en Zonnebeke.

Voor de volgende gemeenten wordt de periode afgebakend van 14 tot en met 15 november 2023: Affligem, Lede, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Wichelen.

De aanvraag tot tegemoetkoming kan ingediend worden vanaf de publicatie in het Belgische Staatsblad (tot 3 maanden erna, einde maand)

* Er volgen nog erkenningen 'overstromingen' en 'hevige regenval' voor andere periodes en/of andere gemeenten.

Let wel dat overstromingen, een uitzondering zijn op de regel:

-U hoeft over geen brede weersverzekering te beschikken

-Als U een verzekering heeft, en die is niet of maar voor een stuk tussengekomen (bv coulance, want de brede weersverzekering dekt in feite de overstromingen niet!), dan wordt het verschil schade bijgepast door het Vlaams Rampenfonds.

-100% uitbetaling 'mits toepassing van coëfficiëntensysteem

*Op 19/4/2024 PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overstroming die zich voordeed van 5 tot en met 22 november 2023 als een ramp wordt erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 4, tweede lid.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het KMI heeft advies gegeven op 12 februari 2024.
- De VMM heeft advies gegeven op 12 februari 2024.
- Het WL heeft advies gegeven op 7 februari 2024.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 25 maart 2024.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Tussen 5 en 22 november 2023 deed zich een overstroming voor op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
- De belanghebbenden hebben informatie gegeven over de omvang van de schade die is veroorzaakt door dit natuurverschijnsel.
- De voormelde wetenschappelijke instellingen bevestigen in hun advies dat aan het wetenschappelijke erkenningscriterium van een terugkeerperiode van minstens 30 jaar is voldaan.
- De geografische uitgestrektheid van deze ramp is afgebakend.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de minister-president van de Vlaamse Regering.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De overstroming die heeft plaatsgevonden van 5 tot en met 22 november 2023 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt erkend als een ramp conform het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp in de periode van 5 tot en met 22 november 2023 strekt zich uit tot de volgende gemeenten:
1° Alveringem
2° Diksmuide
3° Gistel
4° Heuvelland
5° Hooglede
6° Houthulst
7° Ichtegem
8° Ieper
9° Izegem
10° Koekelare
11° Koksijde
12° Kortemark
13° Langemark-Poelkapelle
14° Ledegem
15° Lendelede
16° Lo-Reninge
17° Menen
18° Middelkerke
19° Moorslede
20° Nieuwpoort
21° Oudenburg
22° Poperinge
23° Roeselare
24° Staden
25° Veurne
26° Vleteren
27° Wervik
28° Wevelgem
29° Zonnebeke.

De geografische uitgestrektheid van de ramp in de periode van 14 tot en met 15 november 2023 strekt zich uit tot de volgende gemeenten:
1° Affligem
2° Lede
3° Oosterzele
4° Sint-Lievens-Houtem
5° Wichelen.

Art. 3. De tegemoetkoming wordt toegekend en berekend conform artikel 25 van Verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2024.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

 

 

 

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer