Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 19 apr 2024 14:46 

Steeds minder antibiotica verstrekt via gemedicineerde voeders


De maatschappelijke bezorgdheid rond het gebruik van antibiotica binnen de dierlijke productie blijft een belangrijk actiepunt, ook voor de Belgian Feed Association (BFA). BFA heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders sterk te verminderen.

In 2023 werd een reductie gerealiseerd van maar liefst 88% ten opzichte van 2011. Hiermee is de doelstelling om tegen 2024 een reductie van 75% te behalen ruimschoots bereikt.

Uitgedrukt in actieve substantie, kunnen de leden van BFA voor het volledige kalenderjaar 2023 een reductie van 88% voorleggen, specifiek voor de met antibiotica gemedicineerde voeders. Dit is een verdere daling ten opzichte van vorig jaar. Aan de hand van efficiënte sectorinitiatieven (o.a. jaarlijkse benchmarking van de leden, het elektronisch voorschrift, de ban van colistine in gemedicineerde voeders,…), bereikte de sector de voorbije jaren een substantiële daling.

De Belgische diervoedersector werkt al jaren aan de reductie van het antibioticagebruik bij landbouwdieren. In 2011 richtte BFA, samen met landbouworganisaties, dierenartsen, farmaceutische bedrijven, de overheid en wetenschappers, het kenniscentrum AMCRA op. De leden van AMCRA stelden gezamenlijk het Visieplan 2020 op, waarin o.a. een daling van 50% voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen eind 2017 (met 2011 als referentiejaar) werd vooropgesteld. Na het behalen van deze eerste doelstelling, werd binnen AMCRA een Visie 2024 Plan opgemaakt om een verdere reductie te realiseren. De reductie van het antibioticagebruik ligt in lijn met de doelstelling uit het BFA duurzaamheidscharter uit 2020.

De diervoedersector blijft ambitieus. De volgende stap is de volledige uitfasering van het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders in de komende jaren. Via doelgerichte task forces zoekt BFA samen met haar leden naar oplossingen om het antibioticumgebruik in gemedicineerde voeders nog verder te verminderen.

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer