Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 mei 2024 12:30 

Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren?


16 aanbevelingen zijn er gedistilleerd uit recent wetenschappelijk onderzoek rond het bewuster antibioticagebruik in de dierlijke sector, en rond de haalbare reductie van toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. ILVO heeft ze in een beleidsadvies bijeen gebracht, en legt dit advies nu proactief op de tafel van de betrokken beleidsorganen.

16 aanbevelingen zijn er gedistilleerd uit recent wetenschappelijk onderzoek rond het bewuster antibioticagebruik in de dierlijke sector, en rond de haalbare reductie van toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. ILVO heeft ze in een beleidsadvies bijeen gebracht, en legt dit advies nu proactief op de tafel van de betrokken beleidsorganen.  

5 knelpunten en 16 aanbevelingen

Zowel in de Vlaamse Voedselstrategie als in de Europese Green Deal staan duidelijke ambities geformuleerd over betere zorg voor de omgeving, de bodem en de biodiversiteit. Om de relevante bevindingen uit het wetenschappelijk (ILVO)onderzoek te ‘vertalen’ naar het praktische niveau nemen de onderzoekers het initiatief om een samenvattend beleidsadvies te schrijven. In dit geval met 5 knelpunten en 16 bijbehorende aanbevelingen. Enkele voorbeelden:

-        landbouwers persoonlijk betrekken bij de introductie van alternatieve teeltmethoden

-        investeren in kennis over de kosteneffectiviteit van de alternatieven

-        landbouwers bijstaan met advies, bedrijfsbegeleiding en beslissingsondersteunende instrumenten

-        (registratie)procedures versoepelen om meer alternatieve beschermingsproducten toe te laten op de markt

Meer beleidsadviezen te verwachten vanuit ILVO

ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek wordt al vaak gevraagd om vanuit zijn onderzoeksexpertise advies te geven aan beleid, sectoren en middenveld. Daarnaast is er nu de strategie om nog meer proactief naar de maatschappij toe te stappen met beleidsadvies gestoeld op wetenschappelijk werk. AG Joris Relaes: “Alleen al in 2023 waren er hier 407 onderzoeksprojecten naar landbouw, visserij en voeding in uitvoering, waarvan 105 nieuw opgestarte. Voor een landbouwwereld in verandering  is objectieve, wetenschappelijke kennis een onmisbaar instrument om de toekomstig beleid mee vorm te geven.”
Om de waardevolle output vlot te laten doorstromen naar beleidsmakers en de betrokken sectoren filtert en bundelt ILVO voortaan op geregelde tijdstippen de kennis uit verschillende, inhoudelijk gelinkte onderzoeksprojecten, in compacte beleidsadviezen, die in toekomstig beleid ingebed kunnen worden.  

Internationale onderzoeksprojecten als bron voor het eerste ILVO-beleidsadvies in de reeks

Uit ILVO-onderzoek in het kader van IPMWORKS – een Europees project dat een geïntegreerde en meer natuurlijke aanpak van ziekten en plagen binnen Europa wil promoten en uitrollen – blijkt onder meer dat alternatieve gewasbescherming bij landbouwers sneller ingang vindt als ze het van elkaar kunnen leren en aan elkaar kunnen demonstreren.  Simon Lox, ILVO-onderzoeker: "Telers hebben zelf veel expertise en weten best hoe ze nieuwe landbouwpraktijken kunnen inpassen in hun bedrijf. Dat is kennis die we meer moeten gebruiken in wetenschap en beleid."  

Meervoudig en langlopend ILVO-onderzoek naar het gebruik van antibiotica toont dan weer aan dat verdere vermindering nog mogelijk is, en soms door kleine veranderingen in het diergezondheidsmanagement. Fanny Baudoin, ILVO-onderzoeker: “Er zijn veel factoren die het antibioticagebruik op bedrijven kunnen beïnvloeden. Het blijkt belangrijk om individuele veehouders te ondersteunen bij het identificeren van de factoren die het belangrijkst zijn voor hun bedrijf en deze aan te pakken met specifieke oplossingen op maat van het bedrijf. Daarnaast zijn (economische) stimulansen op ketenniveau beloftevol, om veehouders te stimuleren hun gewoontes te veranderen.”

Links:  

-         beleidsadvies NL + ENG- Beleidsadvies: verdere vermindering van ge en antibiotica in de Vlaamse land- en tuinbouw - ILVO Vlaanderen

 

-        Boeren leren van boeren - ILVO Vlaanderen : video van  ILVO- onderzoeker Simon Lox over efficiënte kennisoverdracht via  lerende netwerken   

-              Hoeveel antibiotica zitten er in mest, bodem, water en groenten? (vimeo.com)  video van  ILVO-onderzoeker Geertrui Rasschaert over antibiotica  (Scimingo)

-              Minder antibiotica op boerderijen - ILVO Vlaanderen video van ILVO-onderzoeker Fanny Baudoin 

 


  Nieuwsflash
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
Natuurherstelwet goedgekeurd: wat nu Vlaamse Regering? Lees meer
 
 
Wallonië krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: “Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen” Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer