Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 31 mei 2024 16:09 

Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024


Naar aanleiding van de slechte weersomstandigheden en de versoepelingen vanuit Europa wordt de deadline voor het wijzigen van de verzamelaanvraag 2024 verplaatst naar vrijdag 14 juni 2024. Landbouwers hebben zo twee weken langer de tijd voor het aanvragen van ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen en de overdracht van betalingsrechten. Ook krijgen landbouwers die deelnemen aan de ecoregeling bufferstroken extra tijd voor het inzaaien van bufferstroken (met uitzondering van ecoregeling erosiebufferstroken)

De aanhoudende natte weersomstandigheden zorgen voor moeilijke situaties op het veld waarbij de veldwerkzaamheden grote vertragingen oplopen. Landbouwers zijn hierdoor genoodzaakt om hun teeltplan aan te passen. Om hierop in te spelen wordt de deadline voor het wijzigen van de verzamelaanvraag twee weken uitgesteld. Zo krijgen landbouwers tijd tot en met vrijdag 14 juni 2024 om hun verzamelaanvraag te wijzigen voor:
•    de aanvraag van subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen (uitzondering: de ecoregeling ‘voorjaarsbraak met late inzaai mais’ moest uiterlijk op 30 april aangevraagd zijn);
•    de aangifte van percelen die in gebruik zijn dit jaar ;
•    het indienen van de overdracht van betalingsrechten;
•    de teeltmelding van hennep.

Tenslotte houdt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij ermee rekening dat de verplichte inzaai van bufferstroken door de natte weersomstandigheden niet steeds tijdig mogelijk is bij deelname aan de ecoregeling bufferstroken. Zorg wel dat de bufferstrook wordt ingezaaid zodra de toestand op het veld dit toelaat. De grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding moest wel voor de start van 2024 al aanwezig zijn.

Net zoals in andere jaren, is het aanpassen van de hoofdteelt wel nog mogelijk tot 30 juni. Als u na 14 juni een perceel met premieaanvraag via het e-loket zou splitsen, maak dan zeker gebruik van de splitstool. Zo blijven de aangevraagde maatregelen ook op de gesplitste percelen behouden. Als uw perceel niet meer voldoet aan de voorwaarden van de maatregel, moet u wel de bijkomende bestemming wel verwijderen.

 


  Nieuwsflash
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
Natuurherstelwet goedgekeurd: wat nu Vlaamse Regering? Lees meer
 
 
Wallonië krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: “Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen” Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer