Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 29 sep 2020 16:28 

Belgische voedingsindustrie is voorloper in strijd tegen voedselverlies


Consumentenorganisatie Test Aankoop legt in een persbericht rond voedselverspilling de verantwoordelijkheid om oplossingen uit te werken rond verspilling bij de consument nogal sterk bij de voedingsindustrie en de distributie.

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, benadrukt dat net de voedingsbedrijven al jaren actief voedselverlies tegengaan. Ze doen dat zowel in de eigen productie als via ondersteuning van consumenten. Zo zorgden bedrijven voor kleinere porties en hersluitbare verpakkingen. In de voedingsproductie zelf gaat amper 1,5% verloren en worden niet-eetbare nevenstromen bijna volledig hergebruikt. Tenslotte zijn Belgische voedingsbedrijven één van de grootste schenkers van de Voedselbanken.

“Het is positief dat veel consumenten sinds de coronacrisis nog meer inspanningen doen om minder voeding weg te gooien. Want het overgrote deel van de voedselverspilling gebeurt nog steeds in onze eigen keuken. Met onder andere een correcte etikettering van de houdbaarheidsdatum, maar ook met aangepaste verpakkingen helpen onze bedrijven consumenten om verspilling te vermijden,” aldus Bart Buysse, CEO van Fevia. “We willen bovendien zeker verder meedenken over innovatieve oplossingen die haalbaar zijn en die geen risico voor de voedselveiligheid inhouden. We hebben effectief voorzien om hier samen met de hele keten de komende jaren verder op in te zetten. Maar laten we tegelijk eerlijk zijn en erkennen dat net onze bedrijven met succes inspanningen deden om voedselverlies tot een absoluut minimum te beperken.”

In het kader van Vlaamse Ketenroadmap Voedselverlies en van de Waalse tegenhanger “plan Regal” is de voedingsindustrie in ons land al jaren voortrekker in de strijd tegen voedselverlies. Voedingsbedrijven proberen waar ze dat kunnen consumenten te helpen om voedselverspilling tegen te gaan, te beginnen met een correcte etikettering van de houdbaarheidsdatum. Op Europees niveau wordt er overigens nagedacht over een systeem om die data beter begrijpbaar te maken. Veel bedrijven brachten daarnaast ook kleinere porties op de markt, gebruiken verpakkingen die hersluitbaar zijn, eenvoudiger leeg te maken zijn, vermelden nuttige bewaar- en bereidingsinformatie en innoveren in producten met een langere houdbaarheidsdatum.

Uit cijfers in het kader van de Ketenroadmap Voedselverlies blijkt dat het echte voedselverlies in de voedingsindustrie beperkt blijft tot amper 1,5% van de totale productie. Daarmee is de voedingsindustrie één van de meest efficiënte schakels in de keten. Voedingsbedrijven zorgen ervoor dat hun organische reststromen, die voor 90% bestaan uit niet-eetbare materialen zoals pulp, schillen of beenderen, bijna allemaal een tweede leven krijgen. Die reststromen gaan vooral naar diervoeding. Daarnaast proberen voedingsbedrijven ook de 10% eetbare reststromen zo goed mogelijk te hergebruiken. Zo zagen de laatste jaren al heel wat projecten het licht waarbij innovatieve voedingsproducten, zoals bloemkoolrijst, ontwikkeld werden vanuit stromen die voordien verloren gingen voor menselijke voeding.

Bovendien werken heel wat voedingsbedrijven al jaren nauw samen met sociale initiatieven die zich inzetten voor wie het minder breed heeft. Zo schonken voedingsbedrijven in 2019 liefst 4917 ton voeding aan de Voedselbanken. Daarmee is de voedingsindustrie één van de grootste bevoorraders van de Voedselbanken. Vanuit Fevia blijven we onze leden aanmoedigen om samen te blijven vooroplopen in de strijd tegen honger en voedselverlies! We bekijken ook hier hoe we als sector nog een stapje verder kunnen gaan.     Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer