Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 30 sep 2020 09:44 

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2020


De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2020, 109.42 punten bedraagt, tegenover 109.83 punten in augustus 2020, hetgeen een daling van 0.41 punt of 0.37 % betekent.

De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 109.78 punten voor de maand september 2020.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 107.85 punten voor de maand september 2020.

Product of dienst Augustus
Août
(2013 = 100)
September -
Septembre (2013 = 100)
Produit ou service
01.Voeding en niet-alcoholische dranken 111.77 110.21 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
01.1. Voeding 111.15 109.77 01.1. Produits alimentaires
01.1.1. Brood en granen 108.86 106.91 01.1.1. Pain et céréales
01.1.2. Vlees 110.38 109.44 01.1.2. Viandes
01.1.3. Vis en zeevruchten 123.44 124.44 01.1.3. Poissons et fruits de mer
01.1.4. Melk, kaas en eieren 109.47 107.95 01.1.4. Lait, fromage et oeufs
01.1.5. Oliën en vetten 125.21 121.84 01.1.5. Huiles et graisses
01.1.6. Fruit 109.82 110.62 01.1.6 Fruits
01.1.7. Groenten 108.05 105.44 01.1.7. Légumes
01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed 111.01 106.36 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie
01.1.9. Voeding n.e.g. 108.39 108.28 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a.
01.2. Alcoholvrije dranken 117.39 114.13 01.2. Boissons non alcoolisées
01.2.1. Koffie, thee en cacao 111.28 110.78 01.2.1. Café, thé et cacao
01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap 119.19 115.02 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes
02. Alcoholische draken en tabak 130.75 131.60 02. Boissons alcoolisées et tabac
02.1. Alcoholische dranken 123.72 124.87 02.1. Boissons alcoolisées
02.1.1. Gedistilleerde draken 128.09 127.76 02.1.1. Spiritueux
02.1.2. Wijn 123.57 125.72 02.1.2. Vin
02.1.3. Bier 122.28 121.74 02.1.3 Bière
02.2. Tabak 143.12 143.13 02.2. Tabac
02.2.0. Tabak 143.12 143.13 02.2.0. Tabac
03. Kleding en schoeisel 104.69 104.98 03. Articles d'habillement et chaussures
03.1. Kleding 104.48 104.84 03.1. Articles d'habillement
03.1.1. Kledingstoffen 103.81 102.51 03.1.1. Tissus pour habillement
03.1.2. Kleding 104.09 104.50 03.1.2. Vêtements
03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren 108.65 108.19 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement
03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding 117.98 117.99 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement
03.2. Schoeisel 105.52 105.56 03.2. Chaussures
03.2.1. Schoenen en ander schoeisel 105.28 105.32 03.2.1. Chaussures diverses
03.2.2. Herstelling en huur van schoenen 119.09 119.18 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures
04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 106.57 106.53 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles
04.1. Werkelijke woninghuur 109.97 110.30 04.1. Loyers effectifs
04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders 109.77 110.12 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires
04.1.2. Andere werkelijke huur 116.04 116.05 04.1.2. Autres loyers effectifs
04.3. Onderhoud en reparatie van de woning 112.76 113.11 04.3. Entretien et réparations des logements
04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning 112.12 112.69 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements
04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning 113.56 113.58 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement
04.4. Water en overige diensten in verband met de woning 126.32 126.32 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement
04.4.1. Leidingwater 115.56 115.56 04.4.1. Alimentation en eau
04.4.2. Afvalophaling 144.35 144.35 04.4.2. Collecte des ordures ménagères
04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering 132.26 132.26 04.4.3. Collecte des eaux usées
04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. 115.05 115.05 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a.
04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen 96.10 95.50 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles
04.5.1. Elektriciteit 133.95 133.60 04.5.1. Electricité
04.5.2. Gas 67.92 68.84 04.5.2. Gaz
04.5.3. Vloeibare brandstoffen 67.20 64.29 04.5.3. Combustibles liquides
04.5.4. Vaste brandstoffen 105.90 106.23 04.5.4. Combustibles solides
05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning 106.78 106.98 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement
05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding 106.89 107.05 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol
05.1.1. Meubelen 106.70 106.86 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement
05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding 110.98 111.17 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers
05.2. Huishoudtextiel 107.67 107.81 05.2. Articles de ménage en textiles
05.2.0. Huishoudtextiel 107.67 107.81 05.2.0. Articles de ménage en textiles
05.3. Huishoudapparaten 96.08 97.33 05.3. Appareils ménagers
05.3.1. Grote huishoudapparaten 94.24 95.58 05.3.1. Gros appareils ménagers
05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten 101.17 101.80 05.3.2. Petits appareils électroménagers
05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei 107.82 107.81 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei 107.82 107.81 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
05.5. Gereedschap voor huis en tuin 101.70 101.39 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin
05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen 103.90 103.97 05.5.1. Gros outillage et matériel
05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren 100.76 100.32 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers
05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning 113.06 113.11 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement
05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen 104.30 104.42 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables
05.6.2. Huishoudelijke diensten 121.38 121.38 05.6.2. Services domestiques et services ménagers
06. Gezondheid 101.37 101.44 06. Santé
06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen 96.17 96.28 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux
06.1.1. Farmaceutische producten 92.21 92.36 06.1.1. Produits pharmaceutiques
06.1.2. Andere medische producten 110.42 111.17 06.1.2. Produits médicaux divers
06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen 102.79 102.72 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques
06.2. Ambulante zorg 109.58 109.58 06.2. Services ambulatoires
06.2.1. Geneeskundige diensten 113.78 113.78 06.2.1. Services médicaux
06.2.2. Tandheelkundige verzorging 117.78 117.78 06.2.2. Services dentaires
06.2.3. Paramedische diensten 100.81 100.81 06.2.3. Services paramédicaux
06.3. Verpleging in ziekenhuis 108.11 108.11 06.3. Services hospitaliers
06.3.0. Verpleging in ziekenhuis 108.11 108.11 06.3.0. Services hospitaliers
07. Vervoer 107.47 107.03 07. Transport
07.1. Aankoop van voertuigen 115.32 115.45 07.1. Achats de véhicules
07.1.1. Personenwagens 115.44 115.57 07.1.1. Voitures automobiles
07.1.2. Motorfietsen 112.39 112.24 07.1.2. Motocycles
07.1.3. Fietsen 111.37 111.49 07.1.3. Bicyclettes
07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen 98.67 98.38 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules
07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen 101.74 101.79 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers
07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen 89.01 88.00 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules
07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen 116.71 117.21 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers
07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen 114.03 114.03 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers
07.3. Vervoersdiensten 113.62 108.99 07.3. Services de transport
07.3.1. Personenvervoer per spoor 111.52 111.21 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers
07.3.2. Personenvervoer over de weg 120.89 120.89 07.3.2. Transport routier de passagers
07.3.3. Personenvervoer door de lucht 110.99 102.20 07.3.3. Transport aérien de passagers
07.3.6. Andere vervoerdiensten 113.99 113.99 07.3.6. Services de transport divers
08. Communicatie 103.46 103.55 08. Communications
08.1. Postdiensten 160.50 160.50 08.1. Services postaux
08.1.0. Postdiensten 160.50 160.50 08.1.0. Services postaux
08.2. Telefoon- en faxtoestellen 74.79 75.95 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie
08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen 74.79 75.95 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie
08.3. Telefoon- en faxdiensten 104.34 104.34 08.3. Services de téléphone et de télécopie
08.3.0. Telefoon- en faxdiensten 104.34 104.34 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie
09. Recreatie en cultuur 110.14 110.32 09. Loisirs et culture
09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur 85.66 85.63 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information
09.1.1. Audio- en videoapparatuur 76.84 77.03 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image
09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen 84,06 84.85 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques
09.1.3. Informatica-apparatuur 87.35 87.44 09.1.3. Matériel de traitement de l'information
09.1.4. Opslagmedia 88.72 86.77 09.1.4. Supports d'enregistrement
09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC 117.30 117.30 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information
09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur 108.31 108.44 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle
09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten 108.31 108.44 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur
09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren 107.32 108.28 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie
09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen 103.66 103.75 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps
09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie 101.62 101.44 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air
09.3.3. Tuinbouw 111.97 114.95 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs
09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen 104.01 104.97 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes
09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren 113.90 113.90 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie
09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur 118.38 118.46 09.4. Services récréatifs et culturels
09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten 116.69 116.72 09.4.1. Services récréatifs et sportifs
09.4.2. Culturele diensten 119.97 120.11 09.4.2. Services culturels
09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren 123.37 123.10 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie
09.5.1. Boeken 112.87 112.71 09.5.1. Livres
09.5.2. Kranten en tijdschriften 144.95 144.95 09.5.2. Journaux et publications périodiques
09.5.3. Drukwerk 111.62 111.60 09.5.3. Imprimés divers
09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen 109.51 108.56 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin
09.6. Pakketreizen 112.84 112.51 09.6. Vacances organisées
09.6.0. Pakketreizen 112.84 112.51 09.6.0. Vacances organisées
10. Onderwijs 138.21 138.21 10. Enseignement
10.4. Hoger onderwijs 138.33 138.33 10.4. Enseignement supérieur
10.4.0. Hoger onderwijs 138.33 138.33 10.4.0. Enseignement supérieur
10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau 134.59 134.59 10.5. Enseignement non défini par niveau
10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau 134.59 134.59 10.5.0. Enseignement non défini par niveau
11. Hotels, restaurants en cafés 120.68 119.21 11. Hôtels, restaurants et cafés
11.1. Catering 119.82 120.14 11.1. Services de restauration
11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten 120.06 120.34 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires
11.1.2. Kantines 112.39 113.36 11.1.2. Cantines
11.2. Accommodatie 124.75 113.42 11.2. Services d'hébergement
11.2.0. Accommodatie 124.75 113.42 11.2.0. Services d'hébergement
12. Diverse goederen en diensten 112.28 112.03 12. Biens et services divers
12.1. Lichaamsverzorging 107.81 106.53 12.1. Soins corporels
12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging 117.10 117.25 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté
12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging 105.73 105.53 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels
12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging 102.14 99.83 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels
12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 111.96 111.82 12.3. Effets personnels n.c.a.
12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken 119.58 119.68 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie
12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik 108.25 107.98 12.3.2. Autres effets personnels
12.4. Sociale bescherming 114.97 115.05 12.4. Protection sociale
12.4.0. Sociale bescherming 114.97 115.05 12.4.0. Protection sociale
12.5. Verzekeringen 116.73 116.73 12.5. Assurances
12.5.2. Verzekering in verband met de woning 125.79 125.79 12.5.2. Assurance habitation
12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid 128.91 128.91 12.5.3. Assurance maladie
12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer 97.52 97.52 12.5.4. Assurance transports
12.5.5. Andere verzekeringen 116.99 116.99 12.5.5. Autres assurances
12.6. Financiële diensten, n.e.g. 122.48 129.54 12.6. Services financiers n.c.a.
12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. 122.48 129.54 12.6.2. Autres services financiers n.c.a.
12.7. Andere diensten, n.e.g. 106.74 106.74 12.7. Autres services n.c.a.
12.7.0. Andere diensten n.e.g. 106.74 106.74 12.7.0. Autres services n.c.a.
1. Voedingsmiddelen en dranken 112.76 111.42 1. Produits alimentaires et boissons
2. Niet-voedingsmiddelen 103.99 103.87 2. Produits non-alimentaires
3. Diensten 115.90 115.49 3. Services
4. Huur 109.83 110.17 4. Loyers
- Index 109.83 109.42 - Indice
- Gezondheidsindex 110.20 109.78 - Indice santé
- Afgevlakte gezondheidsindex 107.92 107.85 - Indice santé lissé
- Mobiliteitsindex (12/2017 = 100) 105.81 105.99 - Indice mobilité (12/2017 = 100)
- Afgevlakte mobiliteitsindex 105.41 105.64 - Indice mobilité lissé


  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer