Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 18 apr 2021 07:33 

Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maat


Het nieuwe teeltseizoen staat voor de deur. Inmiddels krijgt het teeltplan voor 2021 vorm.
Voor 30 april dient U op het e-loket de verzekeringsmaatschappij aan te duiden waar U een verzekering zal nemen.
Indien dit nog niet uitgemaakt is, kunt U meerdere maatschappijen aanduiden, zodoende kunt U offertes aanvragen bij diverse maatschappijen en het vergelijk maken welke bij uw bedrijfsstructuur het best past.
We helpen U graag daarin verder: 0475/26.58.69 (Sofie Scherpereel)

Bestanden beschikbaar voor download:
Akker- en tuinbouw (172.2 Kb) Fruit (164.8 Kb) Vlasverzekering (98.4 Kb)

 

http://www.agripress.be/start/artikel/613233/nl

 

BREDE WEERSVERZEKERING - RAMPENFONDS

Zoals U weet, is vanaf 2020 tussenkomst van het rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten nog mogelijk op voorwaarde dat minstens 25% van je bedrijfsareaal (op basis van hoofdteelt) verzekerd is via een erkende brede weersverzekering.

Indien 25% tot 50% van je areaal verzekerd is met een BW, kan je bij een erkende ramp in 2021 maximaal 32% van de berekende schade aan de niet-verzekerde teelten vergoed krijgen.  Indien meer dan 50% verzekerd is, stijgt deze vergoeding naar 64% van de schade aan de niet-verzekerde teelten.

De volgende jaren dalen deze percentages verder zodat in 2025 geen vergoeding van het rampenfonds meer mogelijk is.

Verzekerd (BW) bedrijfsareaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Minder dan 25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25 - 50%

32%

24%

16%

8%

0%

0%

Meer dan 50%

62%

48%

32%

16%

0%

0%

 

WELKE MAATSCHAPPIJ?

Om in aanmerking te komen voor subsidie (65%) moet je een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering afsluiten. 

Voor 2021 zijn dezelfde verzekeringsmaatschappijen als in 2020 erkend. Nieuwkomer is Vanbreda. KBC biedt nu een eigen product aan; Agriver neemt als dusdanig deel. MS AMLIN Insurance aangeboden door Nuytten stapt uit de brede weersverzekering.

Diegene die in 2020 niet opgezegd hebben, zijn verplicht bij dezelfde maatschappij opnieuw aan te vragen.

AANBIEDER

PRODUCT


KBC Verzekeringen

KBC Weerspolis, Brede weersverzekering

 

N.V. Hagelunie

Brede Weersverzekering België

www.hagelunie.com

Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruit)/BFAO U.A. (enkel fruit)

Brede Weersverzekering/Brede Weersverzekering Vlaams Gewest

www.agriver.com of www.bfao.nl 

Vereinigte Hagel

SECUFARM® 6

www.vereinigte-hagel.nl

Oogstverzekering

Vanbreda Risk and Benefits

www.vanbreda.be

 

GROTE VERSCHILLEN IN POLISSEN

In bijlage vindt U de vergelijking normen en voorwaarden van alle aanbieders, zowel in akker- & tuinbouw als in het fruit.

!!!Niet enkel de kostprijs/premie is dus belangrijk, er zijn immers ook heel wat technische en juridische verschillen tussen de verzekeringspolissen.

• Vanaf wanneer ben je bijvoorbeeld gedekt door je verzekering? Vanaf het ogenblik dat je de premie hebt betaald of vanaf een bepaalde datum (bijvoorbeeld vanaf 1 januari van het jaar waarin je de verzekering afsluit)? En hoe lang blijft je gedekt tegen risico’s?

• Wanneer de overheid een captatie- of beregeningsverbod heeft ingesteld, betaalt de verzekering dan uit of niet?

• Moeten er bepaalde minima/maxima overschreden worden om een schadevergoeding te ontvangen (minimumhoeveelheid neerslag, bepaalde vorsttemperatuur…)?

• Vraag aan de verzekeraar welke weer- of meetstations als basis genomen worden voor het bepalen van bijvoorbeeld het neerslagtekort in jouw buurt. Niet elke maatschappij werkt met dezelfde referentiepunten.

• Evalueer hoe de schatting gebeurt. Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een vastgelegd eigen risico (ook vrijstelling of franchise genoemd)? Of kan je zelf kiezen hoeveel je eigen risico bedraagt? In veel gevallen wordt een franchise van 20 of 30% vooropgesteld. Soms wordt er ook een clausule ingebouwd die deze franchise verhoogt met bijvoorbeeld 20% omdat er niet beregend werd in het geval van een langdurige droogte.

• Bekijk ook goed of de vrijstelling/franchise geldt op perceelniveau of op teeltniveau. Dit zal bepalen of zware schade op één specifiek perceel al dan niet aanleiding geeft tot uitbetaling.

• Evalueer of elk type schade opgenomen is in jouw polisvoorwaarden. Zo was de schade door zonnebrand bij fruittelers bijvoorbeeld een aandachtspunt. Is enkel het fruit of de oogst verzekerd en/of ook de bomen in het geval van bijvoorbeeld windschade. Vraag ook hoe een storm gedefinieerd wordt. Is kwaliteitsschade mee verzekerd of wordt enkel het opbrengstverlies vergoed?

• Vraag hoe het schadepercentage aan het beschadigde gewas of teelt wordt bepaald? Is er een beperking op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt?

• Wanneer je schade hebt, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk op beeld vast te leggen

• Opzegmodaliteiten: bij bepaalde verzekeraars moet je standaard 3 maanden voor het vervallen van de polis je opzeg doen. Hou daar rekening mee indien je voor het volgende teeltseizoen alle opties wil openhouden en een vrije keuze wil maken.

WANNEER?

Polis afsluiten ten laatste tegen 30 april 2021 (= indieningsdatum VZA)

VZA: aanduiden nemen BWV en welke aanbieder/maatschappij (niet meer specifiëren welke teelten)

 

NEW VANAF 2021: VLASVERZEKERING

In 2017 en 2020 werd de vlasteelt zwaar getroffen door extreme droogte.

Het Vlasverbond ABV, Q&O Verzekeringen Waregem en onze diensten ATP Consulting hebben een 'vlasverzekering' uitgewerkt die kan genomen worden door de vlasser/eerste verwerker zelf, rekening houdende met:

-er dient geen verwijzing te zijn naar de verzamelaanvraag

-grondgebeid: Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Nederland

In bijlage vindt U een beknopt overzicht van de normen en voorwaarden hieromtrent.

 

ADVIES

Overleg kan via 0475/26.58.69.

Stuur ons uw aanvraag en we zorgen ervoor dat U de offertes ontvangt.  Nieuwsflash
 
Droogte(stress) volgens de wetenschappers: de plant tweet hoe ze zich voeltLees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2021 Lees meer
 
 
B3W aanwezig op het terrein Lees meer
 
 
De toekomst van onze landbouw : jong, duurzaam en innovatief Lees meer
 
 
Een duurzaamheidspremie voor een duurzaam inkomen in een duurzame vleesveehouderij Lees meer
 
 
Corona nog niet voelbaar in verkoop landbouwmachinesLees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer