Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 apr 2021 08:45 

Waterarrest: grondwaterwinning door landbouw bedreigd


Na het stikstofarrest krijgt de Vlaamse regering een waterarrest op haar bord. Bedrijven dreigen daardoor vergunningen te verliezen, vreest minister Zuhal Demir

Het is onder de radar gebleven, maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft er een nieuw ‘shitdossier’ bij. De Raad van State vernietigde op 9 maart een vergunning voor grondwaterwinning die door de Antwerpse deputatie was toegekend aan het landbouwbedrijf Quirynen Agri Farming.

Dat heeft verstrekkende gevolgen. ‘Dit arrest houdt het gevaar in dat vroeg of laat geoordeeld wordt dat regelgeving niet of onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is, waardoor geen vergunningen voor waterwinning meer kunnen worden afgeleverd’, waarschuwt Demir. Bovendien dreigen vergunningen uit het verleden onderuit te worden gehaald, vreest ze.

Dat zou vooral de landbouw andermaal hard treffen. Landbouwbedrijven hebben een leeuwenaandeel in het vergunde debiet voor de winning van grondwater. Eind 2019 ging het over 382 miljoen kubieke meter per jaar. En het aandeel van de landbouw is in stijgende lijn, terwijl dat van de industrie en de drinkwaterproductie de voorbije jaren is gedaald. De vergunde grondwaterwinning van de industrie is gehalveerd, doordat ze inzet op circulair watergebruik.

Bij grondwaterwinningprojecten van meer dan 500 kubieke meter per jaar, waarvoor een vergunning verplicht is, wordt nagegaan of het grondwater met meer dan 5 centimeter zou zakken. Als binnen die grens wordt gebleven, wordt ervan uitgegaan dat er geen effect is op de Speciale Beschermingszones, en worden vergunningen doorgaans toegekend.

Maar de Raad van State stelt in vraag of de 5 centimetergrens wetenschappelijk onderbouwd is, zoals het stikstofarrest het kader voor de uitstoot van stikstof torpedeerde. Ook merkt de Raad van State op dat 43 van de 46 Speciale Beschermingszones zich niet in goede staat bevinden, waardoor een daling van het grondwater er al snel een significant effect kan hebben.

Demir laat onderzoeken in hoeverre de 5 centimetergrens wetenschappelijk onderbouwd werd in het verleden. ‘Als die onderbouwing niet gegeven kan worden, is het een kwestie van tijd voor het juridisch kader helemaal wordt onderuitgehaald’, luidt ze de alarmbel.

Wellicht moet de regelgeving strenger worden, want de lage grondwaterstanden baren zorgen. Bij een nieuwe droge zomer dreigt Vlaanderen opnieuw met watertekorten te maken te krijgen, want de grondwaterreserves zijn nog niet aangevuld.

Het arrest geeft Demir munitie om door te zetten met haar plannen om de regels te verstrengen. Ze werkt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij aan een voorstel om het beleid rond grondwaterwinningen, met een focus op grootverbruikers, te herbekijken in uitvoering van de Blue Deal. Dat actieplan heeft ze uitgewerkt in de strijd tegen de droogte. Nog voor de zomer wil Demir een strenge regelgeving voorleggen aan de Vlaamse regering.

‘De grondwaterstanden bewijzen dat we dringend moeten ingrijpen. De droogte leidt zelfs tot grote schade aan huizen’, zegt Demir. Ook het probleem van illegale grondwaterwinning wil ze aanpakken. Ze wil de boetes bij overtredingen fors optrekken. En samen met de gemeenten wil ze drones en gps-tracking inzetten voor de handhaving.  Nieuwsflash
 
Snelle hergroei op de reeds gemaaide percelen Lees meer
 
 
Biolandbouw in VlaanderenLees meer
 
 
Aan Zuhal DemirLees meer
 
 
Zeewier is 'in'Lees meer
 
 
Droogte treft BelgiŽ hardLees meer
 
 
Droogte 2020: het warmste jaar ooit in EuropaLees meer
 
 
Mogelijke boycot van landbouwproducten uit BraziliŽ door supermarkten Lees meer
 
 
Een geÔntegreerd Vlaams plattelandsbeleid Lees meer
 
 
De toenemende druk op de Vlaamse melkveehoudersLees meer
 
 
Over de nieuwe tijdelijke stikstofregeling Lees meer
 
 
Ongevallen met varkens in veeteeltbedrijven Lees meer
 
 
Omgevingsvergunningen voor grondwaterputten Lees meer
 
 
Digitaal kunstmestregister - Administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Mestfraude - West-Vlaanderen Lees meer
 
 
Quo vadis? Waarheen met onze landbouw? ALees meer
 
 
Lokaal stormweer 13 augustus 2020 - aanvraag erkenning als rampLees meer
 
 
Steeds minder veehouders hebben recht op Ďgespecialiseerde zoogkoeienpremieí Lees meer
 
 
Landbouw: producentenprijzen licht gedaald ten opzichte van maart 2020Lees meer
 
 
Versoepeling preventieve maatregelen tegen vogelgriepLees meer
 
 
Healthy Water for Happy Cows: Welk water drinken uw koeien? Lees meer
 
 
Geplande versoepelingen Corona-maatregelenLees meer
 
 
Coronasteun in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Weerbulletin afgelopen maanden ivm de gewassenLees meer
 
 
Technische keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Aardappelen efficiŽnt bemesten Lees meer
 
 
2020: een bijzonder jaar, ook voor de SALVLees meer
 
 
Week van de Korte Keten 15 tot 23 mei 2021 Lees meer
 
 
Actieplan alternatieve eiwitten vormde voedingsbodem voor Vlaamse eiwitstrategie Lees meer
 
 
Nieuwe digitale encyclopedie biedt een schat aan landbouwinformatie Lees meer
 
 
Vis≠se≠rij≠rap≠port 2020 (VIRA) Lees meer
 
 
Droge zomers en toch een laag nitraatresidu Lees meer