Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 okt 2021 09:43 

België liet eind 2020 bijna helft Europese subsidies ongebruikt


België is te traag in het aanwenden van Europese subsidies: 1,3 miljard aan Europese steun bleef eind 2020 ongebruikt.

België heeft slechts 51 procent van de Europese landbouw-, sociale en visserijsubsidies voor de periode 2013-2020 gebruikt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer. 1,37 miljard euro cruciale Europese steun blijft daarmee op de plank liggen. Geld dat toegewezen is in EU-steunprogramma's kan nog drie jaar worden opgenomen. Maar België zit wel onder het EU-gemiddelde van 55 procent en deed het veel slechter dan in het vorige meerjarenbudget: eind 2013 had ons land 69 procent van de EU-middelen aangewend.

Het probleem is de toenemende traagheid in het opnemen van de Europese middelen. 2020 was het laatste jaar van die EU-steunprogramma's en normaal moeten projecten en hun financiering dan up and running zijn. Maar België absorbeerde in 2020 slechts 11 procent van de subsidies. Alleen Cyprus deed in Europa nog slechter met amper 9 procent. Annemie Turtelboom, Belgisch lid van de Europese Rekenkamer, wijst erop dat ons land in de nieuwe budgetperiode tot 2027 recht heeft op 3,34 miljard euro subsidies voor boeren, vissers, sociale en regionale hulp en bijna 6 miljard euro uit het Europees herstelfonds.

De foutenmarge bij de besteding van EU-middelen blijft met 2,7 procent voor alle delen van de Europese begroting hoog. Voor cohesiesteun bedraag die 3,5 procent en voor programma's als Copernicus en Galileo 3,9 procent. De Europese auditeurs vonden dat jaar wel geen becijferde fouten in zeven onderzochte cohesieprojecten in België. De Europese Rekenkamer legde zes mogelijke fraudegevallen met Europees geld voor aan de Europese fraudejagers van Olaf.

 


  Nieuwsflash
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Minister Demir werft 10 extra milieu-inspecteurs aanLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
EP keurt hervormd landbouwbeleid goed Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Bijdrage van de Vlaamse landbouw aan het Klimaatplan van de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Opkomst en aanpak van de Afrikaanse varkenspest Lees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Aanvraag overdracht van premierechten voor zoogkoeien Lees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
Meer aanvragen voor 'niet-productieve investeringssteun' bij VLIFLees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Op reis door de Belgische 'Potato belt'Lees meer
 
 
COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de hardfruitteeltsectorLees meer
 
 
20 jaar Agro ExpertenLees meer
 
 
Vlaamse regering geeft bescherming aan varkenshouders Lees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Uitzondering voor gebruik van neonicotinoïden gerechtvaardigdLees meer
 
 
Eerste ogstraming aardappelen na moeizame oogstLees meer
 
 
Hoe evolueert de toestand van de waterlopen in Vlaanderen? Lees meer
 
 
Het wordt nóg warmer, natter en drogerLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer