Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 mei 2022 10:34 

Update droogte 2022


Aanhoudende droogte zorgt voor beperkingen in gebruik van oppervlaktewater
Sinds begin maart is er in onze provincie amper neerslag gevallen. Dit vertaalt zich in lage grondwaterstanden en beperkte debieten in de waterlopen. Daarom werd door de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé beslist om vanaf 17 mei het oppompen van oppervlaktewater in een aantal gebieden te verbieden.

 

Wijzigingen oppompverbod in West-Vlaanderen

Op 16 mei werd door West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé besloten om omwille van de aanhoudende droogte het oppompen van oppervlaktewater in een aantal gebieden te verbieden.

Op basis van het besluit van de gouverneur is het vanaf nu verboden om water te onttrekken uit de de volgende afstroomgebieden:

 • Blankaart
 • Grote Kemmelbeek (gedeeltelijk - zie kaart in het politiebesluit)
 • Handzamevaart (gedeeltelijk - zie kaart in het politiebesluit)
 • Heulebeek
 • Kerkebeek
 • Martjesvaart (gedeeltelijk - zie kaart in het politiebesluit)
 • Rivierbeek
 • Bornebeek (in deze beek is er een permanent captatieverbod van kracht)
 • Bovenloop van de Hertsbergebeek (in de bovenloop van deze beek is er een permanent captatieverbod van kracht)

 

 

Raadpleeg het politiebesluit van 16/05/2022

 

 

Een algemeen overzicht van waar er nog mag opgepompt worden, is terug te vinden op deze kaart. In gebieden die op deze kaart rood ingekleurd zijn, geldt er een onttrekkingsverbod. In de andere gebieden kan nog gecapteerd worden.

In de meeste gevallen heb je hiervoor wel een toelating of vergunning nodig:
Moet ik een vergunning hebben om oppervlaktewater te gebruiken?

 

 

West-Vlaanderen

Vanaf 17 mei geldt er een tijdelijk oppompverbod voor een aantal beken in West-Vlaanderen. Het waterpeil staat in de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart bijzonder laag en daarom geldt een onttrekkingsverbod. Deze beslissing komt bovenop een permanent onttrekkingsverbod dat sinds 1 april geldt in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hersbergebeek.

Volgens Carl Decaluwe, gouverneur van West-Vlaanderen evolueren we naar een uiterst droge situatie met recordwaarden en dus is een verbod nodig om tal van planten- en diersoorten te beschermen. “Vandaag staat het waterpeil in het Blankaartbekken, een belangrijk gebied voor broedvogels, op 2m56, terwijl 2m70 het streefcijfer is. Dat is het laagste peil gemeten midden mei van de afgelopen vijf jaar”, aldus Decaluwe. Het oppompverbod blijft geldig tot het waterpeil zich heeft hersteld.

Oost-Vlaanderen

Ook de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Carina Van Cauter heeft een onttrekkingsverbod ingevoerd voor een aantal onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. “Er is een uitzondering voor weidepompen voor vee of captatie voor hulpdiensten in geval van nood wanneer geen alternatief beschikbaar is. Ook spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen mogen gevuld worden”, aldus de gouverneur.

Het onttrekkingsverbod is van kracht sinds vorige week en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in enkele ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen. Het blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Limburg

Sinds 1 januari 2022 is er in Limburg een permanent onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen van kracht. Daar is nu een ruimer tijdelijk onttrekkingsverbod bijgekomen, zo heeft Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters beslist. “Metingen door de dienst waterbeheer van de provincie Limburg tonen aan dat de peilen en debieten in enkele waterlopen sterk tot zeer sterk gedaald zijn”, klinkt het.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod geldt voor stroomgebieden van de Melsterbeek en zijbeken zoals de Molenbeek en de Cicindria, de Herk en zijbeken, de Mombeek en zijbeken, en de Zwarte Beek. Dat geldt ook voor de stroomgebieden van de Velpe en zijbeken, en de Gete en zijbeken in Herk-de-Stad en Halen, met uitzondering van de Velpe en Gete zelf.

Antwerpen

Ook in de provincie Antwerpen wordt het onttrekkingsverbod voor stroomgebieden van ecologisch kwetsbare beken tijdelijk uitgebreid. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist. De uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de Aa en de Kleine Aa. In deze stroomgebieden wordt zelfs het vereiste ecologische minimum niet meer gehaald. Dat betekent dat fauna en flora er in gevaar komen. De weersvoorspellingen beloven bovendien nauwelijks regenval.

Het onttrekkingsverbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Ook hier zijn er uitzonderingen voorzien voor hulpdiensten bij noodgevallen en voor landbouw voor het drenken van vee en de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen. Het verbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Berx roept verder op om in het algemeen spaarzaam om te gaan met water en om niet-essentiële toepassingen te vermijden. Een beperking van het leidingwaterverbruik komt er voorlopig echter niet.

Vlaams-Brabant

Eind vorige week besliste de droogtecommissie van de provincie Vlaams-Brabant tot een oppompverbod voor de rivieren de Mark en de Laan te halen. Het waterpeil in beide rivieren staat te laag. Concreet wordt het voor de gemeentes Bever, Herne en Galmaarden verboden om water uit de Mark (een zijrivier van de Dender) te halen. Voor de Laan gaat het om de gemeentes Huldenberg en Overijse. Vooral landbouwers maken voor hun activiteiten gebruik van het onttrekken van water uit rivieren.

Droogtemaatregelen Wat mag er wel nog?

In deze gebieden mag er wel nog water onttrokken worden voor:

 • Het drenken van vee in weides met behulp van weidepompen.
 • Het vullen van spuittoestellen (behalve in die gebieden waar een permanent captatieverbod geldt zijnde de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek).
 • Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels.
 • Door de waterloopbehereder toegestaan gravitair vullen van open putten dat op een zodanige manier gebeurt dat de afgesproken minimumpeilen verzekerd zijn.

Uit alle andere waterlopen kan er wel nog water onttrokken worden. In de meeste gevallen heb je hiervoor wel een toelating of vergunning nodig.
Moet ik een vergunning hebben om oppervlaktewater te gebruiken?

Ik heb een onttrekkingsticket voor een waterloop waarin er nu een verbod geldt. Wat nu?

Wanneer je een onttrekkingsticket hebt om water te capteren uit een waterloop waar nu een verbod geldt, dan wordt de geldigheid van dit ticket (tijdelijk) opgeschort. Dit wil dus zeggen dat je ook geen water meer uit de waterloop kan onttrekken. Normaal gezien wordt je hierover ook automatisch geïnformeerd. Deze opschorting blijft geldig zolang het politiebesluit van de gouverneur van kracht is.

Ontdek al onze info over droogte

Inagro helpt je verder

We volgen het overleg op Vlaams niveau op de voet. In het West-Vlaamse overleg brengen we de specifieke zorgen vanuit de landbouwsector ter tafel. Via onze nieuwsbrief, website en eventuele flitsberichten houden we je op de hoogte van eventuele beslissingen.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met onze watermakelaar Dries Mergaert via 051 14 03 62 of dries.mergaert@inagro.be.

 


  Nieuwsflash
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Poetin garandeert Bolsonaro levering kunstmest voor de Braziliaanse landbouw Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel tÚ lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
Regeling reductie van pesticiden Lees meer
 
 
Ergste droogte in ItaliŰ zorgt voor misoogstenLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelma´s, maar minder groenten Lees meer