Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 sep 2022 16:31 

Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven


Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit met de regels om subsidies te verlenen voor landbouwmaatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit. De aanpassingen komen tegemoet aan de opmerkingen van de Europese Commissie en aan het ter beschikking stellen van bijkomende relancemiddelen.

Ze voorziet hiervoor bijkomend 4,5 miljoen euro aan middelen uit de relanceprovisie en herschikt deze van project VV102 naar project VV029: groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven.

Daarnaast voorziet ze een technische wijziging in het besluit dat de regels bepaalt om een vergoeding toe te kennen voor het verstrekken van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer