Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 feb 2024 15:10 

De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst


Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik heeft een update van de risico-evaluatie voor mensen (toepassers, werkers en omwonenden) onderzocht. Deze nieuwe risicobeoordeling volgde op de indiening van informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten van prosulfocarb door één van de toelatingshouders.

Op basis van deze update blijkt dat het blootstellingsniveau van toepassers en  werkers voor een aantal toepassingswijzen boven  het aanvaardbare niveau ligt. Het blootstellingsniveau van omwonenden blijkt niet langer aanvaardbaar bij eender welke toepassingswijze.

Op advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik worden de toelatingen van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van prosulfocarb geschorst in België. Dit betekent concreet een onmiddellijk verbod op de verkoop en het gebruik van deze producten. Het verbod is van kracht sinds 09/02/2024.

Een schorsing is onmiddellijk en voorlopig. Voor een permanente bevestiging van de schorsing werd daarom ook de intrekkingsprocedure van de toelatingen opgestart.

Deze maatregel geldt voor de volgende producten:

 • ADELFO (10351P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • CROZIER (11215P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • DEFI (7864P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • FIDOX (10515P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • FIDOX EC (9680P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • JURA (10633P/B – 667 g/l prosulfocarb + 14 g/l diflufenican)
 • MILOT (11149P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • MOOSE 800 EC (28325P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • PROFESSIONAL (11098P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • QUIDAM (28691P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • ROXY 800 EC (9679P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • ROXY EC (9684P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • SPOW (10167P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • TAKOBA (11214P/B – 800 g/l prosulfocarb)

De houders van de toelatingen kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de schorsing en de intrekking van hun toelatingen. Als de bezwaren niet gunstig worden beoordeeld of als er geen bezwaarschriften worden ingediend, zullen de toelatingen ingetrokken worden zonder respijttermijn, noch voor de handel noch voor het gebruik van bestaande voorraden, en dit in het belang van de volksgezondheid. Als de bezwaarschriften gunstig worden beoordeeld zullen de schorsing en de intrekking van de toelatingen opgeheven worden.

 


  Nieuwsflash
 
Doelgerichtere veredeling naar inuline-rijkere cichorei door CRISPR/Cas Lees meer
 
 
Packaging: find a workable agreement for the fruit and vegetables sector Lees meer
 
 
Ontwerpprogramma 2023-2027 van het Federaal Reductieplan voor GewasbeschermingsmiddelenLees meer
 
 
Afschaffen constructie ‘samengestelde landbouwer’: overgangsregeling Lees meer
 
 
Preventieve maatregelen tegen uitbraak bacterievuur bij fruit- en bomenkweekLees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Milieuaansprakelijkheid mbt het voorkomen en herstellen van milieuschade Lees meer
 
 
Versoepelingen boetesysteem Mestdecreet Lees meer
 
 
Stikstofdecreet en de omgevingsvergunningen Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen vanaf 19/4/2024Lees meer
 
 
Gefractioneerde bemesting in aardappelen Lees meer
 
 
‘Na 10 jaar eindelijk doorbraak voor toelating kunstmestvervangersLees meer
 
 
Steeds minder antibiotica verstrekt via gemedicineerde voeders Lees meer
 
 
Groen licht voor proefstalregeling en meer rechtszekerheid voor ammoniak reducerende techniekenLees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen van 2023 Lees meer
 
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer