Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2024 08:59 

Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudiging


Gisteravond heeft de Waalse regering een akkoord bereikt met de landbouworganisaties om de administratieve procedures voor landbouwers sterk te vereenvoudigen. Dat was een belangrijke eis van de Waalse boeren tijdens de protesten van de voorbije weken.

De vertegenwoordigers van de regering en landbouworganisaties zaten gisteren sinds 17.30 uur samen in Namen, op het kabinet van Waals minister van Landbouw Willy Borsus (MR). Op de tafel lagen een twintigtal voorstellen voor administratieve vereenvoudiging. De Waalse regering en landbouwers bereikten uieindelijk een akkoord over 19 van die voorstellen. Dat deelde minister Borsus na afloop van het overleg mee.

Een van de maatregelen houdt een versoepeling in van de zogenoemde kalenderlandbouw. Landbouwers moeten volgens dat systeem hun gewassen zaaien en oogsten op specifieke data in een jaar. Dat is niet werkbaar, zeggen landbouwers, omdat er geen rekening wordt gehouden met weersomstandigheden. Volgens het akkoord zal het systeem van vastgelegde datums wordt gewijzigd naar een systeem op basis van periodes, waarbinnen de termijnen van jaar tot jaar aangepast kunnen worden aan de weersomstandigheden.

De termijnen voor beroepsprocedures zullen ook worden aangepast. De bedoeling is om de termijn voor het indienen van een dossier uit te breiden van 45 naar 60 dagen.

Daarnaast is het ook de bedoeling om soepeler om te gaan met administratieve fouten, wat een belangrijke eis was van de landbouworganisaties. Tot slot zal bij nieuwe maatregelen voortaan de administratieve last worden nagegaan.

Minister Borsus zegt dat hij de maatregelen op korte termijn wil invoeren.

Op 13 maart is er nieuw overleg tussen de Waalse regering en de landbouworganisaties. Er zou dan een tweede pakket maatregelen op tafel moeten liggen.

 


  Nieuwsflash
 
Doelgerichtere veredeling naar inuline-rijkere cichorei door CRISPR/Cas Lees meer
 
 
Packaging: find a workable agreement for the fruit and vegetables sector Lees meer
 
 
Ontwerpprogramma 2023-2027 van het Federaal Reductieplan voor GewasbeschermingsmiddelenLees meer
 
 
Afschaffen constructie ‘samengestelde landbouwer’: overgangsregeling Lees meer
 
 
Preventieve maatregelen tegen uitbraak bacterievuur bij fruit- en bomenkweekLees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Milieuaansprakelijkheid mbt het voorkomen en herstellen van milieuschade Lees meer
 
 
Versoepelingen boetesysteem Mestdecreet Lees meer
 
 
Stikstofdecreet en de omgevingsvergunningen Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen vanaf 19/4/2024Lees meer
 
 
Gefractioneerde bemesting in aardappelen Lees meer
 
 
‘Na 10 jaar eindelijk doorbraak voor toelating kunstmestvervangersLees meer
 
 
Steeds minder antibiotica verstrekt via gemedicineerde voeders Lees meer
 
 
Groen licht voor proefstalregeling en meer rechtszekerheid voor ammoniak reducerende techniekenLees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen van 2023 Lees meer
 
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer