Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 apr 2024 13:58 

Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden


De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw stijgt lichtjes. De tevredenheid over de komende zes maanden is toegenomen, terwijl de beoordeling van de afgelopen zes maanden iets afneemt. Twee belangrijke factoren spelen een rol bij deze ontwikkeling. Enerzijds zijn er goede prijzen voor dierlijke producten, gecombineerd met dalende inputkosten voor deze sectoren. Anderzijds hebben de weersomstandigheden het normale verloop van de markt voor sommige plantaardige sectoren verstoord. Dat blijkt uit de zesmaandelijkse landbouwconjunctuurenquête, waaraan 448 landbouwers uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) in maart 2024 hebben deelgenomen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vlaamse Conjunctuurindex voorjaar 2024 (4248.7 Kb)

Een opvallende stijger is de varkenssector, die na een aantal goede resultaten blijft stijgen. Ook de melkveesector laat een sterke stijging zien. Van de tuinbouwsectoren tekenen fruitteelt en sierteelt een toename op, terwijl de sectoren groenten onder glas en groenten in openlucht een beperkte daling kennen.

In afwijking van het gebruikelijke patroon in de enquête van het voorjaar, daalt het aantal land- en tuinbouwers die in de afgelopen zes maanden belemmeringen hebben ondervonden amper. Normaal gesproken is er een sterke daling als gevolg van de weersomstandigheden, aangezien de meeste producten al zijn geoogst, maar deze keer is er een stijging van 46% naar 71%. Dat is toe te schrijven aan de natte weersomstandigheden, met deze winter als de derde natste sinds 1833. Belemmeringen veroorzaakt door weersomstandigheden bereiken hun hoogste niveau in een voorjaarsenquête. Vrijwel alle sectoren melden klachten hierover, maar de hoogste percentages zijn te vinden bij telers van groenten in openlucht, akkerbouwers en melkveehouders.

Beperkingen van overheidswege vertonen een kleine afvlakking, maar blijven op een hoog niveau (50%) staan. Vooral melkveehouders, akkerbouwers en varkenshouders klagen hierover. Hierbij speelt ongetwijfeld het stikstofdossier een belangrijke rol, samen met de onzekerheid die gepaard gaat met de toekomstige ontwikkeling van individuele bedrijven. In de boerenprotesten tijdens de afgelopen maanden hebben de landbouwers hun bezorgdheden geuit.

Het percentage land- en tuinbouwers die het komende jaar investeringen plannen, verandert nauwelijks. Wel zijn er binnen de subsectoren enkele verschuivingen die kunnen worden verklaard aan de hand van de marktevolutie. Sectoren waar de prijsvorming goed verloopt, zien een stijging in geplande investeringen. Zo zijn ongeveer vier op de tien vleesveeproducenten, varkenshouders en melkveehouders van plan een of meerdere investeringen te doen. Aan de andere kant zien we een daling in de akkerbouw, groenten in openlucht en onder glas richting circa 20%.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouwcijfers.

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer