Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2024 14:44 

Groen licht voor proefstalregeling en meer rechtszekerheid voor ammoniak reducerende technieken


Vandaag is het decreetvoorstel rond de ammoniakemissiereducerende technieken goedgekeurd in het Vlaams Parlement. “Dit biedt juridische zekerheid aan landbouwers en zorgt ervoor dat we kunnen innoveren en experimenteren dankzij een proefstalregeling”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns.


 
Het decreet bevat de huidige AEA-lijst en de PAS-lijst. Door deze decretaal te verankeren kunnen erkende reductiepercentages niet meer bijgesteld worden in vergunningen van landbouwers die afgeleverd zijn. De individuele vergunning met een AEA/PAS-techniek wordt hierbij gevrijwaard.  Concreet betekent dit dat wanneer een landbouwer een vergunning verkregen heeft omdat hij een techniek heeft toegepast met een erkende reductie van bijvoorbeeld 70 procent, dit reductiepercentage in zijn vergunning niet meer herroepen kan worden. Als bijvoorbeeld enkele jaren later blijkt dat de techniek maar een reductie kan garanderen van 50 procent, dan heeft de landbouwer volgens het decreet aan zijn verplichtingen voldaan en kan zijn vergunning hierdoor niet bijgesteld worden. Landbouwers die nadien in een nieuwe vergunningsaanvraag diezelfde techniek willen gebruiken, zullen wel rekening moeten houden met het nieuwe reductiepercentage. “
 
Door deze decretaal te verankeren weten landbouwers, dat wanneer doorheen de looptijd van hun vergunning er een aanpassing zou komen aan de erkende reductiepercentages, dat zij enkel technische aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden van de reeds aanwezig ammoniakreducerende maatregelen moeten doorvoeren op hun bedrijf. Deze aanpassingen zijn enkel beperkt tot niet-vergunningsplichtige aanpassingen (bv de frequentie waarmee de mestrobot doorheen de stal rijdt).  
Hiermee willen we onze landbouwers de rechtszekerheid bieden die ze nodig hebben”, meent Brouns, “Niemand zal nog durven investeren en ondernemen als men geen garantie heeft dat er later nog bijkomende grote investeringen nodig zijn ”, zegt Brouns, “het was voor ons dus essentieel om dit te kunnen regelen.”
 
Een ander onderdeel van het decreet is de proefstalregeling. Die gaat er vanuit dat er per testtechniek vier proefvergunningen verleend kunnen worden na advies van de WeCommV (Wetenschappelijk Comité Veeteelt) “Ook hier wordt al lang naar uitgekeken”, vertelt Brouns, “zonder regeling om bepaalde technieken te kunnen testen, kan er uiteraard ook niet geïnnoveerd worden. Hiermee kunnen we nu eindelijk van start gaan met een aantal beloftevolle innovaties, denk maar aan de pocketvergister met stikstofkraker.”

Ten slotte bevat het techniekendecreet ook artikelen over de ‘fast lane’ voor wetenschappelijke innovaties en over het meetprotocol voor nieuwe technieken. Dat laatste moet er nu binnen de drie maand komen. De ‘fast lane’ betekent dat technieken die in Frankrijk, Ierland, Nederland, Duitsland of Denemarken reeds erkend zijn, ook hier op basis van hetzelfde dossier kunnen aangemeld worden. Dit betekent niet automatisch dat ze ook dezelfde reductiepercentages zullen genieten; daar blijft het aan het WeComV (Wetenschappelijk Comité Veeteelt) om de reductiepercentages te bepalen op basis van de meetgegevens uit het dossier.

“Innovatie en rechtszekerheid zijn twee cruciale zaken in gans het stikstofdossier . Aan landbouwers moeten we zekerheid kunnen bieden over hun investeringen. Aan constructeurs van stallen en technieken moeten we het juridisch kader aanreiken waarbinnen ze kunnen innoveren. En in de eengemaakte Europese markt mogen we onze bedrijven niet verstrikken in eindeloze bureaucratie om hun technieken erkend te krijgen. Hier moeten onze ondernemers nu eindelijk mee aan de slag kunnen”, besluit Brouns.  

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer