Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2024 15:02 

Versoepelingen boetesysteem Mestdecreet


Woensdag 27 maart keurde het Vlaams Parlement een aantal aanpassingen aan het boetesysteem van het mestdecreet goed. Deze aanpassingen komen er in navolging van de gesprekken van de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties, die het landbouwakkoord sloten. In dat landbouwakkoord was een van de onderdelen het aanpassen van de mestboetes.

In de hervorming wordt duidelijk dat er voor een aantal lichte overtredingen eerst een waarschuwing zal gestuurd worden waarna de boete pas zal aangerekend worden bij een herhaling van de fout. Bij recidive werden de boetes verdubbeld in prijs, dit verandert naar een stijging van de boetes met 50%.  Dit geldt voor balansboetes, de boetes voor overbemesting, een foutieve aangifte, het niet of niet correct laten uitvoeren van stamnamen en analyses, alle boetes rond registers en het bijhouden van stavingsstukken, vervoersovertredingen, niet nageleefde maatregelen na doorlichting, ontbrekende bemestingsplannen en teeltfiches, en het ontbreken van een correct overzicht van de emissiepunten bij een mestverwerkingsinstallatie. 

Er is ook een aanpassing voorzien voor de boetes bij niet voldoen aan de equivalente maatregelen voor het vanggewas. De berekeningswijze van deze boetes wordt gelijkgesteld aan de vanggewasboete. Landbouwers worden voortaan ook alleen gesanctioneerd voor het berekende tekort en niet voor het gehele doelareaal.

Daarnaast zijn er ook versoepelingen voor de voorwaarden voor behoud van vrijstelling. Landbouwers zullen de vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen niet langer verliezen als ze de Mestbankaangifte of verzamelaanvraag beperkt te laat indienen en als ze voldoen aan de voorwaarden voor vermindering van de boete tot €50. Deze versoepelingen zijn wel enkel voor landbouwers waarbij het de eerste keer is dat de aangifte te laat wordt ingediend, wanneer de aangifte wel nog binnen de maand werd ingediend en de boete op tijd werd betaald.

Er zal ook meer transparantie zijn bij het opleggen van maatregelen bij een doorlichting en er wordt in het Mestdecreet ook een procedure opgenomen om beroep tegen de beslissing in te dienen. Wanneer er bezwaar wordt ingediend, zal de Mestbank rekening kunnen houden met verzachtende omstandigheden en zo een boete kunnen verminderen of omzetten in een waarschuwing. Dit zal dossier per dossier worden behandeld.

Problemen met het gebruik van het AGR-GPS systeem door technische verbindingsproblemen of door geen gsm-dekking zullen ook niet meer beschouwd worden als het niet correct gebruiken van de transportopvolgingssytemen.

De aanpassingen gaan pas in van zodra de wijzigingen gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad.
Meer informatie is te vinden op de website van de VLM.

 

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer