Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 20 nov 2021 17:58 

COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de hardfruitteeltsector


De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die voorzien in tijdelijke ondersteuningsmaatregelen met het oog op het beperken van de sociaaleconomische moeilijkheden in de hardfruitteeltsector.

België wordt nog steeds zwaar getroffen door de coronapandemie, die ook een negatieve impact heeft op het teeltseizoen in de land- en tuinbouw. Er werden al dringende maatregelen ingevoerd voor 2020 bij het koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020. Ook voor het jaar 2021 werd voorzien in tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, nog steeds met het oog op het beperken van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie in de land- en tuinbouwsector. Maar al voor het uitbreken van de gezondheidscrisis verkeerde de hardfruitsector in een crisis ten gevolge van de Russische boycot. Deze boycot werd recent verlengd tot eind 2022.

De ontwerpen hebben als doel twee aanpassingen door te voeren. De eerste aanpassing betreft de uitbreiding tot de hardfruitteelt van de verruimde regeling voor gelegenheidswerk in de sociale zekerheid die al geldt voor de champignon- en witloofteelt, tot maximaal 100 dagen voor 2022. Deze uitbreiding is noodzakelijk om deze sector, die op dit ogenblik in ernstige moeilijkheden en in een crisissituatie verkeert, leefbaar te houden.

De tweede aanpassing betreft de verlenging van de 180-dagenregel en is ingegeven door de rechtsonzekerheid die vandaag bestaat voor de individuele werkgevers die een gelegenheidswerknemer in dienst willen nemen. Om een werknemer met het statuut van gelegenheidswerknemer in dienst te kunnen nemen, mag die werknemer in de loop van de voorafgaande 180 dagen niet in de land- of tuinbouwsector gewerkt hebben in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidswerknemer. De werkgevers hebben echter geen enkele mogelijkheid om dit na te gaan. Daarom wordt de 180-dagenregel beperkt tot het niveau van de onderneming (in plaats van op sectorniveau), waarbij het begrip ‘onderneming’ in de wet wordt omschreven.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging aan het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022

 


  Nieuwsflash
 
Bepalingen betreffende de regelgeving over bepaalde landbouwdieren Lees meer
 
 
Overlegcomité keurt coronabarometer goed, code rood vanaf 28/1Lees meer
 
 
Toekomst van Polders en Wateringen Lees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WALLONIE erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Erkenning ramp 'overstromingen 14/5/16 juli 2021' VLAANDERENLees meer
 
 
Asbestprotocol land- en tuinbouwsector een succesLees meer
 
 
Erkenning ramp 'hevige regenval 14/15/16 juli 2021'Lees meer
 
 
Versterking marktpositie landbouwer Lees meer
 
 
Doorstroom vanuit het landbouwonderwijs naar de landbouwsectorLees meer
 
 
Wit-Russische importban op Europese groenten en fruit: gevolgen VlaanderenLees meer
 
 
Stimuleren van 'carbon farming' als onderdeel van het klimaatbeleidLees meer
 
 
Parlementaire vragen over de steun aan de varkenssectorLees meer
 
 
Aanpak van methaan- en ammoniakuitstoot naar Nederlands voorbeeldLees meer
 
 
Arbeidsongevallen in de landbouwsector Lees meer
 
 
Landbouwers krijgen voortaan aanleg van erosiedam volledig terugbetaald Lees meer
 
 
Steun voor vijf voedseltafels Lees meer
 
 
Jachtexamen 2022Lees meer
 
 
3M - PFAS verontreining: landbouwers Zwijndrecht kunnen schade aanvragenLees meer
 
 
Bietenrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Maïsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Administratieve deadlines MestbankLees meer
 
 
Eindrapport projectgroep Landbouw en Visserij en de projectgroep OmgevingLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer