Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 feb 2023 10:33 

Besnoitiose bij runderen uit EU-Lidstaten


Boviene besnoitiose is een parasitaire ziekte die wordt veroorzaakt door Besnoitia besnoiti. Deze parasiet wordt overgedragen door insecten Het binnenbrengen van een besmet dier uit een "risicogebied" (Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, enz.) in een niet aangetast beslag is de belangrijkste oorzaak van de snelle verspreiding van de ziekte over het Europese continent.

Op dit moment is er geen effectieve behandeling of vaccin om aangetaste dieren te behandelen. De strijd tegen boviene besnoitiose bestaat uit de identificatie en ruiming van aangetaste dieren.

Einde van de financiële interventie van het Sanitair Fonds vanaf 1/2/2023
Sinds 2013 wordt in België systematisch gescreend op besnoitiose bij alle runderen die uit "risicogebieden" zijn binnengebracht. Deze analyses werden gefinancierd binnen het project Veepeiler Rund van het Sanitair Fonds. Deze analyses stelden eigenaren in staat om op vrijwillige basis maatregelen te nemen om besmetting van hun dieren (en de dieren op aangrenzende beslagen) te voorkomen wanneer een test positief bleek. Omwille van de financiële impact op het Fonds wordt de tussenkomst voor deze analyses echter stopgezet op 1 februari 2023.

Deze analyses hebben wel het risico dat besnoitiose vormt voor de Belgische rundveestapel onder de aandacht gebracht en de noodzaak aangetoond om wettelijke maatregelen te nemen om introductie van de ziekte voorkomen.

Daarom zal in 2023 een ministerieel besluit worden uitgevaardigd dat bepaalt dat elke houder die een rund binnenbrengt uit een risicogebied, dit dier moet laten testen. Bij een positief resultaat moet het dier  geslacht worden. Indien een dier in een beslag wordt binnengebracht uit een risicogebied en niet wordt onderzocht, moeten alle dieren van het beslag getest worden om zieke dieren te identificeren. Dit moet verdere spreiding binnen de rundveepopulatie voorkomen. Alle maatregelen opgenomen in de toekomstige wetgeving zullen ten laste zijn van de houder.

Voorkomen is beter dan genezen
In afwachting van de publicatie van dit besluit, en om te vermijden dat een houder zijn volledig beslag moet testen, worden houders die dieren aankopen vanuit risicogebieden sterk aangemoedigd om deze dieren te laten onderzoeken op besnoitiose en in geval van positief resultaat deze af te voeren. Zo beschermen ze hun eigen veestapel maar ook die van andere houders.

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer