Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 apr 2024 08:45 

Preventieve maatregelen tegen uitbraak bacterievuur bij fruit- en bomenkweek


Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Bacterievuur (Erwinia amylovora of ook wel perenvuur genoemd) is een bacteriële ziekte die een groot risico inhoudt voor professionele fruittelers en boomkwekers omdat geïnfecteerde planten afsterven en de ziekte zich snel kan verspreiden. Daarom is het belangrijk dat infectiehaarden zo snel mogelijk vernietigd worden. Bij het in werking treden van de Europese Plantengezondheidsverordening wijzigde de status van bacterievuur van quarantaineorganisme (Q) naar een gereguleerd niet-quarantaineorganisme (RNQP). Als gevolg van die statusverandering vervalt de uitroeiingsplicht en valt de plaag niet meer onder de bevoegdheid van de federale overheid maar is het een gewestelijke bevoegdheid geworden. Gezien de grote potentiële economische schade die de verspreiding van bacterievuur kan veroorzaken, machtigt de Vlaamse Regering de lokale overheden principieel om preventieve maatregelen te nemen tegen uitbraken van bacterievuur en die maatregelen te handhaven daar waar de Europese regelgeving niet van toepassing is. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer