Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jul 2021 10:14 

Geldigheidsduur van de analyseresultaten organisch koolstofgehalte en zuurtegraad (randvoorwaarden)


Landbouwers die in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) steun ontvangen, zijn verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. Volgens één van deze randvoorwaarden moeten landbouwers geldige analyseresultaten van het organisch koolstofgehalte (C) en zuurtegraad (pH) van een aantal percelen, bij controle kunnen voorleggen.

Sinds 2015 zijn het vereiste aantal en de geldigheidsduur van de analyseresultaten gewijzigd. Elke landbouwer moet per begonnen schijf van 5 hectare landbouwgrond (exclusief grasland of percelen met een permanente bedekking) minstens één geldig analyseresultaat kunnen voorleggen. Het minimumaantal wordt aanvullend begrensd door het aantal percelen landbouwgrond (exclusief grasland of percelen met een permanente bedekking).
De analyses zijn ook enkel geldig wanneer ze uitgevoerd zijn door een erkend laboratorium. Elk analyseresultaat is vijf jaar geldig waarbij de dag van staalname als referentiedatum geldt. Dus op het moment van een eventuele controle zal de controleur enkel de analyseresultaten meetellen die nog geen vijf jaar oud zijn.

Bij recente randvoorwaardencontroles heeft het Departement Landbouw en Visserij vastgesteld dat sommige voorgelegde analysresultaten niet langer geldig zijn (want meer dan vijf jaar oud). Daarom roept het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers op om tijdig de geldigheidsduur van hun analyseresultaten C en pH na te kijken. Vraag, waar nodig, nieuwe staalnames aan.

Meer informatie over de randvoorwaarden vindt u terug in de brochure randvoorwaarden op www.lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/brochure_randvoorwaarden_2021.pdf. De lijst met erkende laboratoria vindt u terug op ‘Erkende personen, bedrijven en opleidingscentra’ van de website van het beleidsdomein Omgeving onder ‘Erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming’.  Nieuwsflash
 
Campagne Tiense Suikerraffinaderij van startLees meer
 
 
Uitbetaling van inhoudingen voor financiële discipline Lees meer
 
 
Oorlog - crisissteun landbouw: 8,17 miljoen euro aanpassingssteunLees meer
 
 
Droogte: afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarsteLees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Windmolens Lees meer
 
 
Droogte 2020 - Afhandeling dossiers (update)Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Energiescans Lees meer
 
 
Energiescans Lees meer
 
 
Appelteelt - Evolutie Lees meer
 
 
EU-landbouwsubsidies - Fraudebestrijding Lees meer
 
 
Tegen agribashingLees meer
 
 
Landbouwministers kritisch op EU-afbouwplan gewasbescherming Lees meer
 
 
'Break Nature' in de privé chalets van 'Ferme de Sorval' les Hauts de FranceLees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Knelpunt in het Ijzerbekken en de haven van Nieuwpoort Lees meer
 
 
De inflatie bedraagt 11,27% Lees meer
 
 
Actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’: gedachtewisselingLees meer
 
 
3.662.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid Lees meer
 
 
De klimaatmaatregelen in de landbouwsectorLees meer