Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jan 2022 12:59 

Landbouwers krijgen voortaan aanleg van erosiedam volledig terugbetaald


Erosie zorgt voor heel wat schade aan akkers. Landbouwers die een plantaardige dam aanleggen om zo de vruchtbare grond op hun akkers te houden krijgen voortaan hun kosten volledig terugbetaald via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Provincie Vlaams-Brabant Logo

 

Header image

 
 
 

Gevolgen van erosie

Tijdens hevige of langdurige regenbuien zorgt afstromend modderwater zowel op akkers als in lagergelegen gebieden voor problemen. Zaaigoed spoelt weg of raakt begraven, wat opbrengstverlies veroorzaakt. Daarnaast leidt wegspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot vervuiling en eutrofiëring van waterlopen en waterbodems.

Straten en gebouwen kampen met water- en modderoverlast, en de modder zorgt voor aanslibbing van riolen, waterlopen en wachtbekkens.
Op lange termijn vermindert ook de bodemkwaliteit, wat de landbouwopbrengsten niet ten goede komt.

Oplossingen via maatwerk

Een mirakeloplossing om deze problemen te voorkomen is er niet. De ervaring van de voorbije jaren wees uit dat maatwerk noodzakelijk is. De praktijk leert dat vaak een mix van maatregelen nodig is om de situatie te velde te verbeteren.

Hierbij is een brongerichte aanpak onontbeerlijk om de vruchtbare bodems zoveel mogelijk vast te houden.  Daarnaast blijft een effectgerichte aanpak nodig om weggespoelde bodemdeeltjes en afstromend water tegen te houden.
Bufferzones, dammen en buffergrachten bewezen al hun nut om de gevolgen van erosie in te perken.

VLIF-steun voor plantaardige dammen

Plantaardige dammen onderaan hellende akkers bleken op diverse locaties bijzonder effectief om modderstromen op te vangen.

 

Houthakseldam in Vlaams-Brabant (copyright: Peter Maris)

Houthakseldam in Vlaams-Brabant (copyright: Peter Maris)

Een landbouwer die een plantaardige dam tegen erosie aanlegt, recupereert voortaan zijn uitgaven, zowel materiaalkosten als kosten voor de inschakeling van een aannemer. Want het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorziet 100% subsidie om dit type van niet-productieve investering aan te moedigen.

 

Wilgentenendam in Oost-Vlaanderen (copyright: Peter Maris)

Wilgentenendam in Oost-Vlaanderen (copyright: Peter Maris)

Bovendien geniet de landbouwer van ondersteuning van een ervaren erosiecoördinator bij de opmaak van het aanvraagdossier. Er is hulp bij het bepalen van de meest geschikte locatie van de dam en bij de aanstelling van een aannemer.

 

Kokosbalendam in Oost-Vlaanderen (copyright: Peter Maris)

Kokosbalendam in Oost-Vlaanderen (copyright: Peter Maris)

Doe mee!

Wie wil genieten van deze steun bij de aanleg van een plantaardige erosiedam kan contact opnemen met de erosiecoördinator die actief is in zijn gemeente.

·        West-Vlaanderen: Inagro vzw, franky.coopman@inagro.be ,051 27 33 45

·        Oost-Vlaanderen: provincie Oost-Vlaanderen, erosie@oost-vlaanderen.be ,09 267 89 34

·        Limburg: Watering van Sint-Truiden, info@land-en-water.be ,0497 54 94 04

·        Vlaams-Brabant: provincie Vlaams-Brabant, erosie@vlaamsbrabant.be ,016 26 75 73 en IGO, erosie@igo.be ,0496 25 85 13

Deze actie kadert in het demonstratieproject “Samen erosie productief indammen”, met financiële steun van Europa via het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" en in samenwerking met volgende partners.

 

 

Bart Nevens

 

Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant

 

E-mail

 

kabinet.nevens@vlaamsbrabant.be

Mobiel

 

0490 65 63 99

 

Peter Maris

 

Dienst waterlopen Provincie Vlaams-Brabant

 

E-mail

 

waterlopen@vlaamsbrabant.be

Telefoon

 

016 26 75 70

 

Frank Ilsbroux

 

Persverantwoordelijke Provincie Vlaams-Brabant

 

E-mail

 

frank.ilsbroux@vlaamsbrabant.be

Telefoon

 

016 26 71 64

Mobiel

 

0477 44 82 25

Twitter

 

@vlabrapers

 

 

 

 

 

 
 


  Nieuwsflash
 
Circulaire economie: asbest sectorprotocol landbouw Lees meer
 
 
EuroChem in Antwerpse haven hervatLees meer
 
 
Nederlandse Kamer wil uitstel onder water zetten Hedwigepolder vanwege PFASLees meer
 
 
Lachaert wil stikstofakkoord bijsturenLees meer
 
 
Geloven jongeren in een toekomst voor West-Vlaamse landbouw? Lees meer
 
 
L&V ontsluit landbouwgebruikspercelen via DjustConnect Lees meer
 
 
Vraag nu je staalnames voor bijbemesting in aardappelen aan Lees meer
 
 
CD&V en Open VLD verhogen druk rond stikstofakkoordLees meer
 
 
Droogte 2022: waterkoorts ten topLees meer
 
 
Droogte 2022: wateropslag tijdens natte periodes van essentieel belang Lees meer
 
 
2021, een jaar met impact Lees meer
 
 
Noordzee-coalitie slaat handen in mekaar voor verviervoudiging windenergie op zee Lees meer
 
 
Korte ketenLees meer
 
 
Intendant Ventilusproject wil bovengrondse leiding Lees meer
 
 
Beter gewapend tegen waterschaarste en droogte Lees meer
 
 
Update droogte 2022 Lees meer
 
 
Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopenLees meer
 
 
Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer